Berezovskij, Igor, ir Irina Kliopova. „Pramonės Poveikio Klimato Kaitai mažinimas, Diegiant švaresnės Gamybos Projektus“. Vilnius University Proceedings 100 (gegužės 21, 2020): 44. žiūrėta gruodžio 3, 2022. https://www.zurnalai.vu.lt/proceedings/article/view/18003.