1.
Kurasova O, Žilinskas J, Dzemyda G. Konferencijos „Lietuvos magistrantų informatikos ir IT tyrimai“ darbai. PROC [Prieiga per internetą]. 2019 m.gegužės14 d. [žiūrėta 2022 m.spalio2 d.];0(2):1-80. Adresas: https://www.zurnalai.vu.lt/proceedings/article/view/12761