1.
Kilpys J, Rimkus E, Pipiraitė - Januškienė S. Sniego dangos ir jos charakteristikų matavimo būdai, paklaidos ir taikymas klimato tyrimuose. PROC [Prieiga per internetą]. 2020 m.gegužės19 d. [žiūrėta 2022 m.rugsėjo29 d.];100:14. Adresas: https://www.zurnalai.vu.lt/proceedings/article/view/17930