1.
Taminskas J, Mikulėnas V, Danielius S, Satkūnas J, Minkevičius V. Karstinės denudacijos intensyvumas ir klimato kaita – Lietuvos atvejis. PROC [Prieiga per internetą]. 2020 m.gegužės19 d. [žiūrėta 2022 m.gruodžio3 d.];100:38. Adresas: https://www.zurnalai.vu.lt/proceedings/article/view/17955