1.
Mikėnas J, Pupienis D. Baltijos jūros smėlėto kranto ritminių darinių kaita. PROC [Prieiga per internetą]. 2020 m.gegužės19 d. [žiūrėta 2022 m.gruodžio3 d.];100:40. Adresas: https://www.zurnalai.vu.lt/proceedings/article/view/17957