1.
Berezovskij I, Kliopova I. Pramonės poveikio klimato kaitai mažinimas, diegiant švaresnės gamybos projektus. PROC [Prieiga per internetą]. 2020 m.gegužės21 d. [žiūrėta 2022 m.gruodžio3 d.];100:44. Adresas: https://www.zurnalai.vu.lt/proceedings/article/view/18003