1.
Semaškaitė E, Kutorga E, Juzėnas S. Paprastojo taukiaus (Sarcosoma globosum) derėjimo fliuktuacija ir sąsaja su aplinkos veiksniais. PROC [Prieiga per internetą]. 2020 m.gegužės21 d. [žiūrėta 2022 m.gruodžio3 d.];100:58. Adresas: https://www.zurnalai.vu.lt/proceedings/article/view/18018