1.
Šidlauskaitė L, Kažys J, Kaminskas J. Proceedings of the 20th SIRWEC conference, Druskininkai, Lithuania (14-16th June 2022). PROC [Prieiga per internetą]. 2022 m.birželio3 d. [žiūrėta 2022 m.gruodžio9 d.];24:1-165. Adresas: https://www.zurnalai.vu.lt/proceedings/article/view/27645