https://www.zurnalai.vu.lt/proceedings/issue/feed Vilnius University Proceedings 2020-05-21T10:11:46+00:00 Vilniaus universiteto leidykla / Vilnius University Press info@leidykla.vu.lt Open Journal Systems <p>&nbsp;Įkurtas 2019 m. Publikuoja Vilniaus universiteto bendruomenės parengtus įvairios tematikos straipsnių rinkinius.&nbsp;</p> https://www.zurnalai.vu.lt/proceedings/article/view/17906 Redakcinė kolegija ir turinys 2020-05-21T10:03:41+00:00 Arūnas Bukantis info@leidykla.vu.lt <p>Konferencija skirta paminėti meteorologinių matavimų, kuriuos 1770 m. pradėjo Vilniaus universiteto astronomijos observatorijoje tuometinis Rektorius Martynas Počobutas-Odlianickis, 250 metų sukaktį. Pranešimuose dalijamasi patirtimi, sukaupta vykdant klimato kaitos stebėseną, sprendžiant aktualias nūdienos problemas, susijusias su klimato kaitos keliamomis grėsmėmis Lietuvos gamtai, ūkiui ir žmonių gerovei, aptariamas klimato kaitos politikos uždavinių įgyvendinimas ir kitos temos.</p> 2020-05-18T00:00:00+00:00 Autorių teisių (c) 2020 Authors https://www.zurnalai.vu.lt/proceedings/article/view/17908 Martynas Počobutas-Odlianickis – matematikas, astronomas, švietėjas 2020-05-21T10:11:46+00:00 Jokūbas Sūdžius jokubs.su@yahoo.com <p>&nbsp;&nbsp;</p> 2020-05-18T00:00:00+00:00 Autorių teisių (c) 2020 Authors https://www.zurnalai.vu.lt/proceedings/article/view/17909 250 meteorologinių matavimų metų Vilniuje 2020-05-21T10:11:40+00:00 Egidijus Rimkus egidijus.rimkus@gf.vu.lt Donatas Valiukas donatas.valiukas@meteo.lt <p>&nbsp;&nbsp;</p> 2020-05-18T00:00:00+00:00 Autorių teisių (c) 2020 Authors https://www.zurnalai.vu.lt/proceedings/article/view/17910 Klimatas Vilniuje per 330 metų: istorija ir perspektyvos 2020-05-21T10:11:33+00:00 Arūnas Bukantis arunas.bukantis@gf.vu.lt Justas Kažys justas.kazys@gf.vu.lt <p>&nbsp;&nbsp;</p> 2020-05-18T00:00:00+00:00 Autorių teisių (c) 2020 Authors https://www.zurnalai.vu.lt/proceedings/article/view/17912 Klimato kaitos poveikis paukščių metiniam gyvenimo ciklui – iššūkiai, grėsmės ir prognozės Lietuvai 2020-05-21T10:11:26+00:00 Mečislovas Žalakevičius mecislovas.zalakevicius@gamtc.lt <p>&nbsp;&nbsp;</p> 2020-05-18T00:00:00+00:00 Autorių teisių (c) 2020 Authors https://www.zurnalai.vu.lt/proceedings/article/view/17913 Žiedadulkių debesys: ką tiria šiuolaikinė aerobiologija? 2020-05-21T10:11:20+00:00 Ingrida Šaulienė ingrida.sauliene@su.lt Laura Šukienė laura.sukiene@su.lt <p>&nbsp;&nbsp;</p> 2020-05-18T00:00:00+00:00 Autorių teisių (c) 2020 Authors https://www.zurnalai.vu.lt/proceedings/article/view/17929 Stipriausios vėjo audros Baltijos jūros Lietuvos pakrantėje 2020-05-21T10:11:13+00:00 Gintautas Stankūnavičius gintas.stankunavicius@gf.vu.lt Donatas Pupienis donatas.pupienis@gf.vu.lt Dainius Frišmanas dainius.frismantas@gf.stud.vu.lt Darius Jarmalavičius darius.jarmalavicius@gmail.com <p>&nbsp;&nbsp;</p> 2020-05-19T00:00:00+00:00 Autorių teisių (c) 2020 Authors https://www.zurnalai.vu.lt/proceedings/article/view/17930 Sniego dangos ir jos charakteristikų matavimo būdai, paklaidos ir taikymas klimato tyrimuose 2020-05-21T10:11:06+00:00 Justinas Kilpys justinas.kilpys@gf.vu.lt Egidijus Rimkus egidijus.rimkus@gf.vu.lt Silvija Pipiraitė - Januškienė silvija.pipiraite@gf.vu.lt <p>&nbsp;&nbsp;</p> 2020-05-19T00:00:00+00:00 Autorių teisių (c) 2020 Authors https://www.zurnalai.vu.lt/proceedings/article/view/17931 Klimato kaitos ir antropogeninės veiklos įtaka vandens telkiniams 2020-05-21T10:11:00+00:00 Jūratė Kriaučiūnienė Jurate.Kriauciuniene@lei.lt Brunonas Gailiušis brunonas.gailiusis@lei.lt Diana Šarauskienė diana.sarauskiene@lei.lt Darius Jakimavičius darius.jakimavicius@lei.lt Diana Meilutytė-Lukauskienė diana@mail.lei.lt Vytautas Akstinas vytautas.Akstinas@lei.lt Aldona Jurgelėnaitė aldona.jurgelenaite@lei.lt <p>&nbsp;&nbsp;</p> 2020-05-19T00:00:00+00:00 Autorių teisių (c) 2020 Authors https://www.zurnalai.vu.lt/proceedings/article/view/17932 Klimato kaitos valdymo politika ir jos įgyvendinimas Lietuvoje 2020-05-21T10:10:53+00:00 Vilija Augutavičienė vilija.augutaviciene@am.lt Judita Liukaitytė-Kukienė judita.liukaityte@gf.vu.lt <p>&nbsp;&nbsp;</p> 2020-05-19T00:00:00+00:00 Autorių teisių (c) 2020 Authors https://www.zurnalai.vu.lt/proceedings/article/view/17933 Klimato kaitos iššūkiai kaimo vandentvarkai 2020-05-21T10:10:48+00:00 Arvydas Povilaitis arvydas.povilaitis@vdu.lt Otilija Miseckaitė otilija.miseckaite@vdu.lt Valerijus Gasiūnas valerijus.gasiunas@vdu.lt <p>&nbsp;&nbsp;</p> 2020-05-19T00:00:00+00:00 Autorių teisių (c) 2020 Authors https://www.zurnalai.vu.lt/proceedings/article/view/17934 CFSv2 modelio ilgalaikių orų prognozių pasitvirtinimas Lietuvos teritorijoje 2020-05-21T10:10:42+00:00 Arūnas Bukantis arunas.bukantis@gf.vu.lt Gytis Valaika gytisvalaika@gmail.com 2020-05-19T00:00:00+00:00 Autorių teisių (c) 2020 Authors https://www.zurnalai.vu.lt/proceedings/article/view/17935 Oro temperatūros ir atmosferos kritulių įtaka bulvių (Solanum tuberosum L.) derlingumui Pietryčių Lietuvoje 2020-05-21T10:10:38+00:00 Rita Asakavičiūtė rita.asakaviciute@lammc.lt <p>&nbsp;&nbsp;</p> 2020-05-19T00:00:00+00:00 Autorių teisių (c) 2020 Authors https://www.zurnalai.vu.lt/proceedings/article/view/17938 Energijos taupymas namų ūkiuose siekiant švelninti klimato kaitą: tyrimų apžvalga ir analizė 2020-05-21T10:10:33+00:00 Gintarė Stankūnienė gintare.stankuniene@lei.lt <p>&nbsp;&nbsp;</p> 2020-05-19T00:00:00+00:00 Autorių teisių (c) 2020 Authors https://www.zurnalai.vu.lt/proceedings/article/view/17939 Nacionalinis atviros prieigos mokslinių tyrimų duomenų archyvas (MIDAS) ir jo potenciali nauda klimato tyrimams 2020-05-21T10:10:28+00:00 Gintė Medzvieckaitė ginte.medzvieckaite@mb.vu.lt <p>&nbsp;&nbsp;</p> 2020-05-19T00:00:00+00:00 Autorių teisių (c) 2020 Authors https://www.zurnalai.vu.lt/proceedings/article/view/17940 Klimato sąlygų poveikis paprastosios pušies metiniam prieaugiui Aukštaitijos nacionaliniame parke (Lietuva) 2020-05-21T10:10:22+00:00 Rūtilė Pukienė rutile.pukiene@gmail.com Adomas Vitas adomas.vitas@vdu.lt Justas Kažys justas.kazys@gf.vu.lt Egidijus Rimkus egidjus.rimkus@gf.vu.lt <p>&nbsp;&nbsp;</p> 2020-05-19T00:00:00+00:00 Autorių teisių (c) 2020 Authors https://www.zurnalai.vu.lt/proceedings/article/view/17941 Ledo režimo Kuršių mariose nustatymas naudojant Žemės stebėjimo palydovų duomenis 2020-05-21T10:10:17+00:00 Katrina Navickaitė katrina.navickaite@chgf.stud.vu.lt Justinas Kilpys justinas.kilpys@gf.vu.lt <p>&nbsp;&nbsp;</p> 2020-05-19T00:00:00+00:00 Autorių teisių (c) 2020 Authors https://www.zurnalai.vu.lt/proceedings/article/view/17942 Klimato kaitos įtaka augalų fenologinėms fazėms Lietuvoje 2020-05-21T10:10:12+00:00 Danuta Romanovskaja danuta.romanovskaja@lammc.lt Eugenija Bakšienė eugenija.baksiene@lammc.lt <p>&nbsp;&nbsp;</p> 2020-05-19T00:00:00+00:00 Autorių teisių (c) 2020 Authors https://www.zurnalai.vu.lt/proceedings/article/view/17943 „Sentinel-1“ VV ir VH poliarizacijos grįžtamojo atspindžio ribinėmis vertėmis paremtas ežerų ir upių ledo dangos nustatymas 2020-05-21T10:10:07+00:00 Giedrius Uselis giedriususelis@gmail.com <p>&nbsp;&nbsp;</p> 2020-05-19T00:00:00+00:00 Autorių teisių (c) 2020 Authors https://www.zurnalai.vu.lt/proceedings/article/view/17944 Anglies apykaita vidutinio klimato agroekosistemose 2020-05-21T10:10:02+00:00 Ligita Baležentienė ligita.balezentiene@vdu.lt Ovidijus Mikša ovidijus.miksa@vdu.lt <p>&nbsp;&nbsp;</p> 2020-05-19T00:00:00+00:00 Autorių teisių (c) 2020 Authors https://www.zurnalai.vu.lt/proceedings/article/view/17945 Baltijos jūros leduotumo kaita XVIII–XXI amžiuose 2020-05-21T10:09:57+00:00 Gintaras Račas gintaras.racas@gf.stud.vu.lt Arūnas Bukantis arunas.bukantis@gf.vu.lt <p>&nbsp;&nbsp;</p> 2020-05-19T00:00:00+00:00 Autorių teisių (c) 2020 Authors https://www.zurnalai.vu.lt/proceedings/article/view/17946 Šilumos salos susidarymas Vilniaus mieste 2020-05-21T10:09:53+00:00 Laura Urbanavičiūtė laura.urbanaviciute@chgf.stud.vu.lt Arūnas Bukantis arunas.bukantis@gf.vu.lt <p>&nbsp;&nbsp;</p> 2020-05-19T00:00:00+00:00 Autorių teisių (c) 2020 Authors https://www.zurnalai.vu.lt/proceedings/article/view/17947 Studijų raida Vilniaus universiteto Hidrologijos ir klimatologijos katedroje 2020-05-21T10:09:49+00:00 Arūnas Bukantis arunas.bukantis@gf.vu.lt <p>&nbsp;&nbsp;</p> 2020-05-19T00:00:00+00:00 Autorių teisių (c) 2020 Authors https://www.zurnalai.vu.lt/proceedings/article/view/17948 Nusikalstamumo Lietuvoje sezoniškumas ir ryšys su orų anomalijomis 2020-05-21T10:09:45+00:00 Ieva Medinytė ieva.medinyte@fsf.stud.vu.lt <p>&nbsp;&nbsp;</p> 2020-05-19T00:00:00+00:00 Autorių teisių (c) 2020 Authors https://www.zurnalai.vu.lt/proceedings/article/view/17949 Katastrofinių potvynių priežastys ir charakteristikos Nemuno baseine 2020-05-21T10:09:41+00:00 Diana Meilutytė-Lukauskienė diana.meilutyte-lukauskiene@lei.lt Vytautas Akstinas vytautas.akstinas@lei.lt Jūratė Kriaučiūnienė Jurate.Kriauciuniene@lei.lt <p>&nbsp;&nbsp;</p> 2020-05-19T00:00:00+00:00 Autorių teisių (c) 2020 Authors https://www.zurnalai.vu.lt/proceedings/article/view/17950 Lietuvos upių nuotėkio prognozių neapibrėžtumai 2020-05-21T10:09:36+00:00 Vytautas Akstinas vytautas.akstinas@lei.lt Darius Jakimavičius darius.jakimavicius@lei.lt Diana Meilutytė-Lukauskienė diana.meilutyte-lukauskiene@lei.lt Diana Šarauskienė diana.sarauskiene@lei.lt Serhii Nazarenko serhii.nazarenko@lei.lt <p>&nbsp;&nbsp;</p> 2020-05-19T00:00:00+00:00 Autorių teisių (c) 2020 Authors https://www.zurnalai.vu.lt/proceedings/article/view/17951 GLOBE programos teikiamos galimybės mokinių gamtiniam ir ekologiniam ugdymui 2020-05-21T10:09:31+00:00 Gretė Vaičaitytė grete.vaicaityte@lmnsc.lt <p>&nbsp;&nbsp;</p> 2020-05-19T00:00:00+00:00 Autorių teisių (c) 2020 Authors https://www.zurnalai.vu.lt/proceedings/article/view/17952 Po stažuotės Bergeno vasaros tyrėjų mokykloje: pasaulio klimato kaita ir poveikis Lietuvai 2020-05-21T10:09:27+00:00 Izolda Marcinonienė izolda.marcinoniene@chgf.vu.lt Donatas Valiukas donatas.valiukas@meteo.lt <p>&nbsp;&nbsp;</p> 2020-05-19T00:00:00+00:00 Autorių teisių (c) 2020 Authors https://www.zurnalai.vu.lt/proceedings/article/view/17953 Kuršių marių hidrologiniai pokyčiai klimato kaitos kontekste 2020-05-21T10:09:22+00:00 Darius Jakimavičius darius.jakimavicius@lei.lt Jūratė Kriaučiūnienė Jurate.Kriauciuniene@lei.lt 2020-05-19T00:00:00+00:00 Autorių teisių (c) 2020 Authors https://www.zurnalai.vu.lt/proceedings/article/view/17954 Oro temperatūros ir ekstremalių reiškinių kaitos tendencijos pajūryje 2020-05-21T10:09:18+00:00 Judita Navašinskienė judita.navasinskiene@meteo.lt <p>&nbsp; &nbsp;</p> 2020-05-19T00:00:00+00:00 Autorių teisių (c) 2020 Authors https://www.zurnalai.vu.lt/proceedings/article/view/17955 Karstinės denudacijos intensyvumas ir klimato kaita – Lietuvos atvejis 2020-05-21T10:09:14+00:00 Julius Taminskas vidas@lgt.lt Vidas Mikulėnas vidas@lgt.lt Simonas Danielius simonas.danielius@gamtc.lt Jonas Satkūnas jonas.satkunas@gamtc.lt Vytautas Minkevičius vytautas.minkevicius@gamtc.lt <p>&nbsp;&nbsp;</p> 2020-05-19T00:00:00+00:00 Autorių teisių (c) 2020 Authors https://www.zurnalai.vu.lt/proceedings/article/view/17956 Šiltojo sezono Palmerio sausringumo indekso kaita Šiaurės Atlanto–Europos sektoriuje 1950–2015 metais 2020-05-21T10:08:05+00:00 Šarūnas Kubilius sarunas.kubilius@gf.stud.vu.lt Arūnas Bukantis arunas.bukantis@gf.vu.lt <p>&nbsp;&nbsp;</p> 2020-05-19T00:00:00+00:00 Autorių teisių (c) 2020 Authors https://www.zurnalai.vu.lt/proceedings/article/view/17957 Baltijos jūros smėlėto kranto ritminių darinių kaita 2020-05-21T10:07:58+00:00 Justinas Mikėnas justinasmik@gmail.com Donatas Pupienis donatas.pupienis@gf.vu.lt <p>&nbsp;&nbsp;</p> 2020-05-19T00:00:00+00:00 Autorių teisių (c) 2020 Authors https://www.zurnalai.vu.lt/proceedings/article/view/17958 Pelkininkystės galimybės Lietuvoje: žemės naudojimu pagrįstas CO2 emisijų mažinimas 2020-05-21T10:07:50+00:00 Leonas Jarašius 85jarasius@gmail.com Nerijus Zableckis nerijus.z@glis.lt Jūratė Sendžikaitė jurate.s@glis.lt <p>&nbsp;&nbsp;</p> 2020-05-19T00:00:00+00:00 Autorių teisių (c) 2020 Authors https://www.zurnalai.vu.lt/proceedings/article/view/17959 Sezoninė ir daugiametė NDVI kaita skirtingų tipų žemės naudmenose rytinėje Baltijos jūros regiono dalyje 2020-05-21T10:07:43+00:00 Laurynas Klimavičius laurynas.klimavicius@gf.stud.vu.lt Egidijus Rimkus egidijus.rimkus@gf.vu.lt Edvinas Stonevičius edvinas.stonevicius@gf.vu.lt <p>&nbsp;&nbsp;</p> 2020-05-19T00:00:00+00:00 Autorių teisių (c) 2020 Authors https://www.zurnalai.vu.lt/proceedings/article/view/17960 Šiltėjančio klimato sąlygoti vietinių ir introdukuotų sumedėjusių augalų rūšių fenologiniai pokyčiai 2020-05-21T10:07:36+00:00 Asta Malakauskienė asta.malakauskiene@vdu.lt <p>&nbsp;&nbsp;</p> 2020-05-19T00:00:00+00:00 Autorių teisių (c) 2020 Authors https://www.zurnalai.vu.lt/proceedings/article/view/18003 Pramonės poveikio klimato kaitai mažinimas, diegiant švaresnės gamybos projektus 2020-05-21T10:07:29+00:00 Igor Berezovskij i.berezovskij@gmail.com Irina Kliopova irina.kliopova@ktu.lt <p>&nbsp;&nbsp;</p> 2020-05-21T00:00:00+00:00 Autorių teisių (c) 2020 Authors https://www.zurnalai.vu.lt/proceedings/article/view/18004 Atsitiktinių medžių (random forest) klasifikatoriaus taikymas snygio nustatymui iš palydovinių ATMS duomenų 2020-05-21T10:07:22+00:00 Justinas Kilpys justinas.kilpys@gf.vu.lt Huan Meng huan.meng@noaa.gov Yalei You yyou@umd.edu Jun Dong jundong@umd.edu Ralph Ferraro ralph.r.ferraro@noaa.gov <p>&nbsp;&nbsp;</p> 2020-05-21T00:00:00+00:00 Autorių teisių (c) 2020 Authors https://www.zurnalai.vu.lt/proceedings/article/view/18005 Hidrologinis Neries upės režimas ir jo įtaka salų bei seklumų susidarymui upės vagoje 2020-05-21T10:07:15+00:00 Aldona Baubinienė aldona.baubiniene@gamtc.lt Julius Taminskas julius.taminskas@gmail.com <p>&nbsp;&nbsp;</p> 2020-05-21T00:00:00+00:00 Autorių teisių (c) 2020 Authors https://www.zurnalai.vu.lt/proceedings/article/view/18006 Poveikio klimatui švelninimas tinkamai tvarkant biologiškai skaidžias atliekas 2020-05-21T10:07:08+00:00 Rimas Meištininkas r.meistininkas@gvt.am.lt Konstantinas Iljasevičius k.ilasevicius@gvt.am.lt <p>&nbsp;&nbsp;</p> 2020-05-21T00:00:00+00:00 Autorių teisių (c) 2020 Authors https://www.zurnalai.vu.lt/proceedings/article/view/18007 GEST metodas Lietuvoje: augalinės dangos tyrimai ŠESD emisijų vertinimui pažeistose ir atkuriamose pelkėse 2020-05-21T10:07:01+00:00 Jūratė Sendžikaitė jurate.sendzikaite@gamtc.lt Leonas Jarašius leonas.j@glis.lt Žydrūnas Sinkevičius zydrunas.s@glis.lt Nerijus Zableckis nerijus.z@glis.lt <p>&nbsp;&nbsp;</p> 2020-05-21T00:00:00+00:00 Autorių teisių (c) 2020 Authors https://www.zurnalai.vu.lt/proceedings/article/view/18008 Dirvožemio, gruntinio ir upelio vandens savybių stebėsenos pagal ICP-Forests programą 25 metų rezultatai: klimato kaitos poveikis miško smėlžemiui ir ekosistemai 2020-05-21T10:06:55+00:00 Ieva Baužienė ieva.bauziene@gamtc.lt Algirdas Augustaitis algirdas.augustaitis@vdu.lt Gintaras Pivoras gintaras.pivoras@vdu.lt <p>&nbsp;&nbsp;</p> 2020-05-21T00:00:00+00:00 Autorių teisių (c) 2020 Authors https://www.zurnalai.vu.lt/proceedings/article/view/18009 Biofizinių augalijos parametrų vertinimas remiantis palydovo „Sentinel 2“ duomenimis 2020-05-21T10:06:49+00:00 Brigita Railian brigita.railian@chgf.stud.vu.lt Edvinas Stonevičius edvinas.stonevicius@gf.vu.lt <p>&nbsp;&nbsp;</p> 2020-05-21T00:00:00+00:00 Autorių teisių (c) 2020 Authors https://www.zurnalai.vu.lt/proceedings/article/view/18010 Juodosios anglies aerozolio dalelėse šaltinių kilmės nustatymas ir optinių savybių tyrimas 2020-05-21T10:06:43+00:00 Agnė Minderytė agne.minderyte@ftmc.lt Julija Pauraitė julija.pauraite@ftmc.lt Steigvilė Byčenkienė steigvile.bycenkiene@ftmc.lt <p>&nbsp;&nbsp;</p> 2020-05-21T00:00:00+00:00 Autorių teisių (c) 2020 Authors https://www.zurnalai.vu.lt/proceedings/article/view/18011 Turizmo indekso pritaikymas ir palyginimas Baltijos šalių pajūrio miestuose 2020-05-21T10:06:37+00:00 Simona Dalinkevičiūtė simute.dalinkeviciute@gmail.com Justas Kažys justas.kazys@gf.vu.lt <p>&nbsp;&nbsp;</p> 2020-05-21T00:00:00+00:00 Autorių teisių (c) 2020 Authors https://www.zurnalai.vu.lt/proceedings/article/view/18012 Gausių kritulių Lietuvoje erdvinė charakteristika 2020-05-21T10:06:31+00:00 Dainius Frišmantas dainiusfr15@gmail.com Gintautas Stankūnavičius gintas.stankunavicius@gf.vu.lt <p>&nbsp;&nbsp;</p> 2020-05-21T00:00:00+00:00 Autorių teisių (c) 2020 Authors https://www.zurnalai.vu.lt/proceedings/article/view/18013 Organinės anglies sekvestracijos galimybės sunkaus priemolio dirvožemyje taikant supaprastintą žemės dirbimą 2020-05-21T10:06:25+00:00 Tomas Žukaitis zukaitis.tomas@gmail.com Inga Liaudanskienė inga.liaudanskiene@lammc.lt Aleksandras Velykis aleksandras.velykis@lammc.lt Antanas Satkus antanas.satkus@lammc.lt <p>&nbsp;&nbsp;</p> 2020-05-21T00:00:00+00:00 Autorių teisių (c) 2020 Authors https://www.zurnalai.vu.lt/proceedings/article/view/18014 Chlorofilo a vertinimas Baltijos jūros pietrytinėje dalyje, remiantis palydovo „Sentinel-3“ duomenimis 2020-05-21T10:06:20+00:00 Rytis Veverskis rveverskis6@gmail.com <p>&nbsp;&nbsp;</p> 2020-05-21T00:00:00+00:00 Autorių teisių (c) 2020 Authors https://www.zurnalai.vu.lt/proceedings/article/view/18015 Saulės aktyvumo ciklų nustatymas vidutinės oro temperatūros sekose 2020-05-21T10:06:13+00:00 Laura Doveikaitė laura.doveikaite@chgf.stud.vu.lt Mindaugas Grajauskas mindaugas.grajauskas@chgf.stud.vu.lt Marilė Kosaitė marile.kosaite@chgf.stud.vu.lt Gintarė Kugytė gintare.kugyte@chgf.stud.vu.lt Justinas Mikėnas justinas.mikenas@chgf.stud.vu.lt Paulius Starkus paulius.starkus@chgf.stud.vu.lt <p>&nbsp;&nbsp;</p> 2020-05-21T00:00:00+00:00 Autorių teisių (c) 2020 Authors https://www.zurnalai.vu.lt/proceedings/article/view/18017 Juodosios anglies dalelių poveikio klimatui skaitinis modeliavimas 2020-05-21T10:06:07+00:00 Lina Davulienė lina.davuliene@ftmc.lt <p>&nbsp;&nbsp;</p> 2020-05-21T00:00:00+00:00 Autorių teisių (c) 2020 Authors https://www.zurnalai.vu.lt/proceedings/article/view/18018 Paprastojo taukiaus (Sarcosoma globosum) derėjimo fliuktuacija ir sąsaja su aplinkos veiksniais 2020-05-21T10:06:01+00:00 Eglė Semaškaitė eglesemaskaite@yahoo.fr Ernestas Kutorga ernestas.kutorga@gf.vu.lt Sigitas Juzėnas sigitas.juzenas@gf.vu.lt <p>&nbsp;&nbsp;</p> 2020-05-21T00:00:00+00:00 Autorių teisių (c) 2020 Authors https://www.zurnalai.vu.lt/proceedings/article/view/18019 Meteorologinių veiksnių poveikis kopų dinamikai 2020-05-21T10:05:55+00:00 Neringa Mačiulevičiūtė-Turlienė neringa.maciuleviciute@gf.vu.lt Artūras Bautrėnas arturas.bautrenas@gf.vu.lt Jonas Kaminskas jonas.kaminskas@keliuprieziura.lt <p>&nbsp;&nbsp;</p> 2020-05-21T00:00:00+00:00 Autorių teisių (c) 2020 Authors https://www.zurnalai.vu.lt/proceedings/article/view/18020 Kuršių nerijos jūros kranto paplūdimio sąnašų smėlio dalelių kaita 1993–2018 metais 2020-05-21T10:05:50+00:00 Aira Dubikaltienė aira.dubikaltiene@chgf.vu.lt Donatas Pupienis donatas.pupienis@gf.vu.lt Darius Jarmalavičius darius.jarmalavicius@gmail.com Gintautas Žilinskas gintautaszil@gmail.com Dovilė Karlonienė dovile.karloniene@gf.vu.lt <p>&nbsp;&nbsp;</p> 2020-05-21T00:00:00+00:00 Autorių teisių (c) 2020 Authors https://www.zurnalai.vu.lt/proceedings/article/view/18021 Terminių sezonų pokyčiai Vidurio Lietuvoje 2020-05-21T10:05:45+00:00 Viktorija Mačiulytė viktorija.maciulyte@chgf.vu.lt Gintautas Stankūnavičius gintas.stankunavicius@gf.vu.lt <p>&nbsp;&nbsp;</p> 2020-05-21T00:00:00+00:00 Autorių teisių (c) 2020 Authors https://www.zurnalai.vu.lt/proceedings/article/view/18022 Šylanti Arktis: pokyčiai ir problemos 2020-05-21T10:05:39+00:00 Ugnė Bagdonaitė ugnytebagd@gmail.com Liepa Butkutė liepaaurora@gmail.com Lėja Kalvelytė leja.kal21@gmail.com Meda Paulavičiūtė medospastas@gmail.com Tėja Kalpokaitė teja.kalpokaite@gmail.com Elzė Petkevičiūtė elzeelze007@gmail.com <p>&nbsp;&nbsp;</p> 2020-05-21T00:00:00+00:00 Autorių teisių (c) 2020 Authors https://www.zurnalai.vu.lt/proceedings/article/view/18023 Klimato kaitos poveikio skirtinguose pasaulio regionuose apžvalga 2020-05-21T10:05:34+00:00 Miglė Žalytė miglezalyte@gmail.com Inga Puriuškytė inga.puriuskyte@gmail.com Emilija Kiškytė emilijakiskyte123@gmail.com <p>&nbsp;&nbsp;</p> 2020-05-21T00:00:00+00:00 Autorių teisių (c) 2020 Authors https://www.zurnalai.vu.lt/proceedings/article/view/18024 Vilnios upės atodangos kaip klimato pokyčių atspindys 2020-05-21T10:05:30+00:00 Regina Morkūnaitė regina.morkunaite@gamtc.lt Aldona Baubinienė aldona.baubiniene@gamtc.lt Artūras Bautrėnas arturas.bautrenas@gf.vu.lt <p>&nbsp;&nbsp;</p> 2020-05-21T00:00:00+00:00 Autorių teisių (c) 2020 Authors https://www.zurnalai.vu.lt/proceedings/article/view/18025 Kai kurių svarbiausių Lietuvos makrofitų sąsajos su žemės naudojimo ir dangos tipais 2020-05-21T10:05:26+00:00 Edvina Krokaitė edvina.krokaite@gmail.com Dinara Shakeneva dinara.shakeneva@vdu.lt Tomas Rekašius tomas.rekasius@vgtu.lt Lina Jocienė lina.jociene@vdu.lt Eugenija Kupčinskienė eugenija.kupcinskiene@vdu.lt 2020-05-21T00:00:00+00:00 Autorių teisių (c) 2020 Authors https://www.zurnalai.vu.lt/proceedings/article/view/18026 Echinocystis lobata mityba azotu priklausomai nuo buveinės 2020-05-21T10:05:21+00:00 Edvina Krokaitė edvina.krokaite@gmail.com Tomas Rekašius tomas.rekasius@vgtu.lt Erika Juškaitytė erika.juskaityte@vdu.lt Lina Jocienė lina.jociene@vdu.lt Eugenija Kupčinskienė eugenija.kupcinskiene@vdu.lt <p>&nbsp;&nbsp;</p> 2020-05-21T00:00:00+00:00 Autorių teisių (c) 2020 Authors https://www.zurnalai.vu.lt/proceedings/article/view/18027 Vilniaus universiteto meteorologijos stoties matavimai 2012–2020 metais 2020-05-21T10:05:16+00:00 Silvija Pipiraitė - Januškienė silvija.pipiraite@gf.vu.lt <p>&nbsp;&nbsp;</p> 2020-05-21T00:00:00+00:00 Autorių teisių (c) 2020 Authors https://www.zurnalai.vu.lt/proceedings/article/view/18028 Aerozolio dalelių atliekama šviesos sklaida ir sugertis, vyraujant skirtingiems šaltiniams, Lietuvoje 2020-05-21T10:05:12+00:00 Julija Pauraitė julija.pauraite@ftmc.lt Kristina Plauškaitė kristina.plauskaite@ftmc.lt Vidmantas Ulevičius vidmantas.ulevicius@ftmc.lt Steigvilė Byčenkienė steigvile.bycenkiene@gf.vu.lt <p>&nbsp;&nbsp;</p> 2020-05-21T00:00:00+00:00 Autorių teisių (c) 2020 Authors https://www.zurnalai.vu.lt/proceedings/article/view/18029 Klimato kaitos programa 2020-05-21T10:05:08+00:00 Lina Čeičytė lina.ceicyte@am.lt Emilija Šaulytė emilija.saulyte@am.lt Judita Liukaitytė-Kukienė judita.liukaityte@gf.vu.lt <p>&nbsp;&nbsp;</p> 2020-05-21T00:00:00+00:00 Autorių teisių (c) 2020 Authors https://www.zurnalai.vu.lt/proceedings/article/view/18030 Sunkiųjų mineralų įtaka paplūdimio nuolydžio susidarymui 2020-05-21T10:05:03+00:00 Kristina Viršilaitė kristina.virsilaite@chgf.stud.vu.lt Donatas Pupienis donatas.pupienis@gf.vu.lt <p>&nbsp;&nbsp;</p> 2020-05-21T00:00:00+00:00 Autorių teisių (c) 2020 Authors https://www.zurnalai.vu.lt/proceedings/article/view/18031 Sezoninė chlorofilo a koncentracijos kaita eutrofiniuose ežeruose Lietuvoje naudojant palydovinius duomenis 2020-05-21T10:05:00+00:00 Dalia Grendaitė dalia.grendaite@chgf.vu.lt Edvinas Stonevičius edvinas.stonevicius@gf.vu.lt <p>&nbsp;&nbsp;</p> 2020-05-21T00:00:00+00:00 Autorių teisių (c) 2020 Authors