Vilnius University Proceedings https://www.zurnalai.vu.lt/proceedings <p>&nbsp;Įkurtas 2019 m. Publikuoja Vilniaus universiteto bendruomenės parengtus įvairios tematikos straipsnių rinkinius.&nbsp;</p> Vilniaus universiteto leidykla / Vilnius University Press en-US Vilnius University Proceedings 2669-0233 Redakcinė kolegija ir turinys https://www.zurnalai.vu.lt/proceedings/article/view/17906 <p>Konferencija skirta paminėti meteorologinių matavimų, kuriuos 1770 m. pradėjo Vilniaus universiteto astronomijos observatorijoje tuometinis Rektorius Martynas Počobutas-Odlianickis, 250 metų sukaktį. Pranešimuose dalijamasi patirtimi, sukaupta vykdant klimato kaitos stebėseną, sprendžiant aktualias nūdienos problemas, susijusias su klimato kaitos keliamomis grėsmėmis Lietuvos gamtai, ūkiui ir žmonių gerovei, aptariamas klimato kaitos politikos uždavinių įgyvendinimas ir kitos temos.</p> Arūnas Bukantis Autorių teisių (c) 2020 Authors http://creativecommons.org/licenses/by/4.0 2020-05-18 2020-05-18 10 1 7 Martynas Počobutas-Odlianickis – matematikas, astronomas, švietėjas https://www.zurnalai.vu.lt/proceedings/article/view/17908 <p>&nbsp;&nbsp;</p> Jokūbas Sūdžius Autorių teisių (c) 2020 Authors http://creativecommons.org/licenses/by/4.0 2020-05-18 2020-05-18 10 8 8 10.15388/Klimatokaita.2020.1 250 meteorologinių matavimų metų Vilniuje https://www.zurnalai.vu.lt/proceedings/article/view/17909 <p>&nbsp;&nbsp;</p> Egidijus Rimkus Donatas Valiukas Autorių teisių (c) 2020 Authors http://creativecommons.org/licenses/by/4.0 2020-05-18 2020-05-18 10 9 9 10.15388/Klimatokaita.2020.2 Klimatas Vilniuje per 330 metų: istorija ir perspektyvos https://www.zurnalai.vu.lt/proceedings/article/view/17910 <p>&nbsp;&nbsp;</p> Arūnas Bukantis Justas Kažys Autorių teisių (c) 2020 Authors http://creativecommons.org/licenses/by/4.0 2020-05-18 2020-05-18 10 10 10 10.15388/Klimatokaita.2020.3 Klimato kaitos poveikis paukščių metiniam gyvenimo ciklui – iššūkiai, grėsmės ir prognozės Lietuvai https://www.zurnalai.vu.lt/proceedings/article/view/17912 <p>&nbsp;&nbsp;</p> Mečislovas Žalakevičius Autorių teisių (c) 2020 Authors http://creativecommons.org/licenses/by/4.0 2020-05-18 2020-05-18 10 11 11 10.15388/Klimatokaita.2020.4 Žiedadulkių debesys: ką tiria šiuolaikinė aerobiologija? https://www.zurnalai.vu.lt/proceedings/article/view/17913 <p>&nbsp;&nbsp;</p> Ingrida Šaulienė Laura Šukienė Autorių teisių (c) 2020 Authors http://creativecommons.org/licenses/by/4.0 2020-05-18 2020-05-18 10 12 12 10.15388/Klimatokaita.2020.5 Stipriausios vėjo audros Baltijos jūros Lietuvos pakrantėje https://www.zurnalai.vu.lt/proceedings/article/view/17929 <p>&nbsp;&nbsp;</p> Gintautas Stankūnavičius Donatas Pupienis Dainius Frišmanas Darius Jarmalavičius Autorių teisių (c) 2020 Authors http://creativecommons.org/licenses/by/4.0 2020-05-19 2020-05-19 10 13 13 10.15388/Klimatokaita.2020.6 Sniego dangos ir jos charakteristikų matavimo būdai, paklaidos ir taikymas klimato tyrimuose https://www.zurnalai.vu.lt/proceedings/article/view/17930 <p>&nbsp;&nbsp;</p> Justinas Kilpys Egidijus Rimkus Silvija Pipiraitė - Januškienė Autorių teisių (c) 2020 Authors http://creativecommons.org/licenses/by/4.0 2020-05-19 2020-05-19 10 14 14 10.15388/Klimatokaita.2020.7 Klimato kaitos ir antropogeninės veiklos įtaka vandens telkiniams https://www.zurnalai.vu.lt/proceedings/article/view/17931 <p>&nbsp;&nbsp;</p> Jūratė Kriaučiūnienė Brunonas Gailiušis Diana Šarauskienė Darius Jakimavičius Diana Meilutytė-Lukauskienė Vytautas Akstinas Aldona Jurgelėnaitė Autorių teisių (c) 2020 Authors http://creativecommons.org/licenses/by/4.0 2020-05-19 2020-05-19 10 15 15 10.15388/Klimatokaita.2020.8 Klimato kaitos valdymo politika ir jos įgyvendinimas Lietuvoje https://www.zurnalai.vu.lt/proceedings/article/view/17932 <p>&nbsp;&nbsp;</p> Vilija Augutavičienė Judita Liukaitytė-Kukienė Autorių teisių (c) 2020 Authors http://creativecommons.org/licenses/by/4.0 2020-05-19 2020-05-19 10 16 16 10.15388/Klimatokaita.2020.9 Klimato kaitos iššūkiai kaimo vandentvarkai https://www.zurnalai.vu.lt/proceedings/article/view/17933 <p>&nbsp;&nbsp;</p> Arvydas Povilaitis Otilija Miseckaitė Valerijus Gasiūnas Autorių teisių (c) 2020 Authors http://creativecommons.org/licenses/by/4.0 2020-05-19 2020-05-19 10 17 17 10.15388/Klimatokaita.2020.10 CFSv2 modelio ilgalaikių orų prognozių pasitvirtinimas Lietuvos teritorijoje https://www.zurnalai.vu.lt/proceedings/article/view/17934 Arūnas Bukantis Gytis Valaika Autorių teisių (c) 2020 Authors http://creativecommons.org/licenses/by/4.0 2020-05-19 2020-05-19 10 19 19 10.15388/Klimatokaita.2020.11 Oro temperatūros ir atmosferos kritulių įtaka bulvių (Solanum tuberosum L.) derlingumui Pietryčių Lietuvoje https://www.zurnalai.vu.lt/proceedings/article/view/17935 <p>&nbsp;&nbsp;</p> Rita Asakavičiūtė Autorių teisių (c) 2020 Authors http://creativecommons.org/licenses/by/4.0 2020-05-19 2020-05-19 10 20 20 10.15388/Klimatokaita.2020.12 Energijos taupymas namų ūkiuose siekiant švelninti klimato kaitą: tyrimų apžvalga ir analizė https://www.zurnalai.vu.lt/proceedings/article/view/17938 <p>&nbsp;&nbsp;</p> Gintarė Stankūnienė Autorių teisių (c) 2020 Authors http://creativecommons.org/licenses/by/4.0 2020-05-19 2020-05-19 10 21 21 10.15388/Klimatokaita.2020.13 Nacionalinis atviros prieigos mokslinių tyrimų duomenų archyvas (MIDAS) ir jo potenciali nauda klimato tyrimams https://www.zurnalai.vu.lt/proceedings/article/view/17939 <p>&nbsp;&nbsp;</p> Gintė Medzvieckaitė Autorių teisių (c) 2020 Authors http://creativecommons.org/licenses/by/4.0 2020-05-19 2020-05-19 10 22 22 10.15388/Klimatokaita.2020.14 Klimato sąlygų poveikis paprastosios pušies metiniam prieaugiui Aukštaitijos nacionaliniame parke (Lietuva) https://www.zurnalai.vu.lt/proceedings/article/view/17940 <p>&nbsp;&nbsp;</p> Rūtilė Pukienė Adomas Vitas Justas Kažys Egidijus Rimkus Autorių teisių (c) 2020 Authors http://creativecommons.org/licenses/by/4.0 2020-05-19 2020-05-19 10 23 23 10.15388/Klimatokaita.2020.15 Ledo režimo Kuršių mariose nustatymas naudojant Žemės stebėjimo palydovų duomenis https://www.zurnalai.vu.lt/proceedings/article/view/17941 <p>&nbsp;&nbsp;</p> Katrina Navickaitė Justinas Kilpys Autorių teisių (c) 2020 Authors http://creativecommons.org/licenses/by/4.0 2020-05-19 2020-05-19 10 24 24 10.15388/Klimatokaita.2020.16 Klimato kaitos įtaka augalų fenologinėms fazėms Lietuvoje https://www.zurnalai.vu.lt/proceedings/article/view/17942 <p>&nbsp;&nbsp;</p> Danuta Romanovskaja Eugenija Bakšienė Autorių teisių (c) 2020 Authors http://creativecommons.org/licenses/by/4.0 2020-05-19 2020-05-19 10 25 25 10.15388/Klimatokaita.2020.17 „Sentinel-1“ VV ir VH poliarizacijos grįžtamojo atspindžio ribinėmis vertėmis paremtas ežerų ir upių ledo dangos nustatymas https://www.zurnalai.vu.lt/proceedings/article/view/17943 <p>&nbsp;&nbsp;</p> Giedrius Uselis Autorių teisių (c) 2020 Authors http://creativecommons.org/licenses/by/4.0 2020-05-19 2020-05-19 10 26 26 10.15388/Klimatokaita.2020.18 Anglies apykaita vidutinio klimato agroekosistemose https://www.zurnalai.vu.lt/proceedings/article/view/17944 <p>&nbsp;&nbsp;</p> Ligita Baležentienė Ovidijus Mikša Autorių teisių (c) 2020 Authors http://creativecommons.org/licenses/by/4.0 2020-05-19 2020-05-19 10 27 27 10.15388/Klimatokaita.2020.19 Baltijos jūros leduotumo kaita XVIII–XXI amžiuose https://www.zurnalai.vu.lt/proceedings/article/view/17945 <p>&nbsp;&nbsp;</p> Gintaras Račas Arūnas Bukantis Autorių teisių (c) 2020 Authors http://creativecommons.org/licenses/by/4.0 2020-05-19 2020-05-19 10 28 28 10.15388/Klimatokaita.2020.20 Šilumos salos susidarymas Vilniaus mieste https://www.zurnalai.vu.lt/proceedings/article/view/17946 <p>&nbsp;&nbsp;</p> Laura Urbanavičiūtė Arūnas Bukantis Autorių teisių (c) 2020 Authors http://creativecommons.org/licenses/by/4.0 2020-05-19 2020-05-19 10 29 29 10.15388/Klimatokaita.2020.21 Studijų raida Vilniaus universiteto Hidrologijos ir klimatologijos katedroje https://www.zurnalai.vu.lt/proceedings/article/view/17947 <p>&nbsp;&nbsp;</p> Arūnas Bukantis Autorių teisių (c) 2020 Authors http://creativecommons.org/licenses/by/4.0 2020-05-19 2020-05-19 10 30 30 10.15388/Klimatokaita.2020.22 Nusikalstamumo Lietuvoje sezoniškumas ir ryšys su orų anomalijomis https://www.zurnalai.vu.lt/proceedings/article/view/17948 <p>&nbsp;&nbsp;</p> Ieva Medinytė Autorių teisių (c) 2020 Authors http://creativecommons.org/licenses/by/4.0 2020-05-19 2020-05-19 10 31 31 10.15388/Klimatokaita.2020.23 Katastrofinių potvynių priežastys ir charakteristikos Nemuno baseine https://www.zurnalai.vu.lt/proceedings/article/view/17949 <p>&nbsp;&nbsp;</p> Diana Meilutytė-Lukauskienė Vytautas Akstinas Jūratė Kriaučiūnienė Autorių teisių (c) 2020 Authors http://creativecommons.org/licenses/by/4.0 2020-05-19 2020-05-19 10 32 32 10.15388/Klimatokaita.2020.24 Lietuvos upių nuotėkio prognozių neapibrėžtumai https://www.zurnalai.vu.lt/proceedings/article/view/17950 <p>&nbsp;&nbsp;</p> Vytautas Akstinas Darius Jakimavičius Diana Meilutytė-Lukauskienė Diana Šarauskienė Serhii Nazarenko Autorių teisių (c) 2020 Authors http://creativecommons.org/licenses/by/4.0 2020-05-19 2020-05-19 10 33 33 10.15388/Klimatokaita.2020.25 GLOBE programos teikiamos galimybės mokinių gamtiniam ir ekologiniam ugdymui https://www.zurnalai.vu.lt/proceedings/article/view/17951 <p>&nbsp;&nbsp;</p> Gretė Vaičaitytė Autorių teisių (c) 2020 Authors http://creativecommons.org/licenses/by/4.0 2020-05-19 2020-05-19 10 34 34 10.15388/Klimatokaita.2020.26 Po stažuotės Bergeno vasaros tyrėjų mokykloje: pasaulio klimato kaita ir poveikis Lietuvai https://www.zurnalai.vu.lt/proceedings/article/view/17952 <p>&nbsp;&nbsp;</p> Izolda Marcinonienė Donatas Valiukas Autorių teisių (c) 2020 Authors http://creativecommons.org/licenses/by/4.0 2020-05-19 2020-05-19 10 35 35 10.15388/Klimatokaita.2020.27 Kuršių marių hidrologiniai pokyčiai klimato kaitos kontekste https://www.zurnalai.vu.lt/proceedings/article/view/17953 Darius Jakimavičius Jūratė Kriaučiūnienė Autorių teisių (c) 2020 Authors http://creativecommons.org/licenses/by/4.0 2020-05-19 2020-05-19 10 36 36 10.15388/Klimatokaita.2020.28 Oro temperatūros ir ekstremalių reiškinių kaitos tendencijos pajūryje https://www.zurnalai.vu.lt/proceedings/article/view/17954 <p>&nbsp; &nbsp;</p> Judita Navašinskienė Autorių teisių (c) 2020 Authors http://creativecommons.org/licenses/by/4.0 2020-05-19 2020-05-19 10 37 37 10.15388/Klimatokaita.2020.29 Karstinės denudacijos intensyvumas ir klimato kaita – Lietuvos atvejis https://www.zurnalai.vu.lt/proceedings/article/view/17955 <p>&nbsp;&nbsp;</p> Julius Taminskas Vidas Mikulėnas Simonas Danielius Jonas Satkūnas Vytautas Minkevičius Autorių teisių (c) 2020 Authors http://creativecommons.org/licenses/by/4.0 2020-05-19 2020-05-19 10 38 38 10.15388/Klimatokaita.2020.30 Šiltojo sezono Palmerio sausringumo indekso kaita Šiaurės Atlanto–Europos sektoriuje 1950–2015 metais https://www.zurnalai.vu.lt/proceedings/article/view/17956 <p>&nbsp;&nbsp;</p> Šarūnas Kubilius Arūnas Bukantis Autorių teisių (c) 2020 Authors http://creativecommons.org/licenses/by/4.0 2020-05-19 2020-05-19 10 39 39 10.15388/Klimatokaita.2020.31 Baltijos jūros smėlėto kranto ritminių darinių kaita https://www.zurnalai.vu.lt/proceedings/article/view/17957 <p>&nbsp;&nbsp;</p> Justinas Mikėnas Donatas Pupienis Autorių teisių (c) 2020 Authors http://creativecommons.org/licenses/by/4.0 2020-05-19 2020-05-19 10 40 40 10.15388/Klimatokaita.2020.32 Pelkininkystės galimybės Lietuvoje: žemės naudojimu pagrįstas CO2 emisijų mažinimas https://www.zurnalai.vu.lt/proceedings/article/view/17958 <p>&nbsp;&nbsp;</p> Leonas Jarašius Nerijus Zableckis Jūratė Sendžikaitė Autorių teisių (c) 2020 Authors http://creativecommons.org/licenses/by/4.0 2020-05-19 2020-05-19 10 41 41 10.15388/Klimatokaita.2020.33 Sezoninė ir daugiametė NDVI kaita skirtingų tipų žemės naudmenose rytinėje Baltijos jūros regiono dalyje https://www.zurnalai.vu.lt/proceedings/article/view/17959 <p>&nbsp;&nbsp;</p> Laurynas Klimavičius Egidijus Rimkus Edvinas Stonevičius Autorių teisių (c) 2020 Authors http://creativecommons.org/licenses/by/4.0 2020-05-19 2020-05-19 10 42 42 10.15388/Klimatokaita.2020.34 Šiltėjančio klimato sąlygoti vietinių ir introdukuotų sumedėjusių augalų rūšių fenologiniai pokyčiai https://www.zurnalai.vu.lt/proceedings/article/view/17960 <p>&nbsp;&nbsp;</p> Asta Malakauskienė Autorių teisių (c) 2020 Authors http://creativecommons.org/licenses/by/4.0 2020-05-19 2020-05-19 10 43 43 10.15388/Klimatokaita.2020.35 Pramonės poveikio klimato kaitai mažinimas, diegiant švaresnės gamybos projektus https://www.zurnalai.vu.lt/proceedings/article/view/18003 <p>&nbsp;&nbsp;</p> Igor Berezovskij Irina Kliopova Autorių teisių (c) 2020 Authors http://creativecommons.org/licenses/by/4.0 2020-05-21 2020-05-21 10 44 44 10.15388/Klimatokaita.2020.36 Atsitiktinių medžių (random forest) klasifikatoriaus taikymas snygio nustatymui iš palydovinių ATMS duomenų https://www.zurnalai.vu.lt/proceedings/article/view/18004 <p>&nbsp;&nbsp;</p> Justinas Kilpys Huan Meng Yalei You Jun Dong Ralph Ferraro Autorių teisių (c) 2020 Authors http://creativecommons.org/licenses/by/4.0 2020-05-21 2020-05-21 10 45 45 10.15388/Klimatokaita.2020.37 Hidrologinis Neries upės režimas ir jo įtaka salų bei seklumų susidarymui upės vagoje https://www.zurnalai.vu.lt/proceedings/article/view/18005 <p>&nbsp;&nbsp;</p> Aldona Baubinienė Julius Taminskas Autorių teisių (c) 2020 Authors http://creativecommons.org/licenses/by/4.0 2020-05-21 2020-05-21 10 46 46 10.15388/Klimatokaita.2020.38 Poveikio klimatui švelninimas tinkamai tvarkant biologiškai skaidžias atliekas https://www.zurnalai.vu.lt/proceedings/article/view/18006 <p>&nbsp;&nbsp;</p> Rimas Meištininkas Konstantinas Iljasevičius Autorių teisių (c) 2020 Authors http://creativecommons.org/licenses/by/4.0 2020-05-21 2020-05-21 10 47 47 10.15388/Klimatokaita.2020.39 GEST metodas Lietuvoje: augalinės dangos tyrimai ŠESD emisijų vertinimui pažeistose ir atkuriamose pelkėse https://www.zurnalai.vu.lt/proceedings/article/view/18007 <p>&nbsp;&nbsp;</p> Jūratė Sendžikaitė Leonas Jarašius Žydrūnas Sinkevičius Nerijus Zableckis Autorių teisių (c) 2020 Authors http://creativecommons.org/licenses/by/4.0 2020-05-21 2020-05-21 10 48 48 10.15388/Klimatokaita.2020.40 Dirvožemio, gruntinio ir upelio vandens savybių stebėsenos pagal ICP-Forests programą 25 metų rezultatai: klimato kaitos poveikis miško smėlžemiui ir ekosistemai https://www.zurnalai.vu.lt/proceedings/article/view/18008 <p>&nbsp;&nbsp;</p> Ieva Baužienė Algirdas Augustaitis Gintaras Pivoras Autorių teisių (c) 2020 Authors http://creativecommons.org/licenses/by/4.0 2020-05-21 2020-05-21 10 49 49 10.15388/Klimatokaita.2020.41 Biofizinių augalijos parametrų vertinimas remiantis palydovo „Sentinel 2“ duomenimis https://www.zurnalai.vu.lt/proceedings/article/view/18009 <p>&nbsp;&nbsp;</p> Brigita Railian Edvinas Stonevičius Autorių teisių (c) 2020 Authors http://creativecommons.org/licenses/by/4.0 2020-05-21 2020-05-21 10 50 50 10.15388/Klimatokaita.2020.42 Juodosios anglies aerozolio dalelėse šaltinių kilmės nustatymas ir optinių savybių tyrimas https://www.zurnalai.vu.lt/proceedings/article/view/18010 <p>&nbsp;&nbsp;</p> Agnė Minderytė Julija Pauraitė Steigvilė Byčenkienė Autorių teisių (c) 2020 Authors http://creativecommons.org/licenses/by/4.0 2020-05-21 2020-05-21 10 51 51 10.15388/Klimatokaita.2020.43 Turizmo indekso pritaikymas ir palyginimas Baltijos šalių pajūrio miestuose https://www.zurnalai.vu.lt/proceedings/article/view/18011 <p>&nbsp;&nbsp;</p> Simona Dalinkevičiūtė Justas Kažys Autorių teisių (c) 2020 Authors http://creativecommons.org/licenses/by/4.0 2020-05-21 2020-05-21 10 52 52 10.15388/Klimatokaita.2020.44 Gausių kritulių Lietuvoje erdvinė charakteristika https://www.zurnalai.vu.lt/proceedings/article/view/18012 <p>&nbsp;&nbsp;</p> Dainius Frišmantas Gintautas Stankūnavičius Autorių teisių (c) 2020 Authors http://creativecommons.org/licenses/by/4.0 2020-05-21 2020-05-21 10 53 53 10.15388/Klimatokaita.2020.45 Organinės anglies sekvestracijos galimybės sunkaus priemolio dirvožemyje taikant supaprastintą žemės dirbimą https://www.zurnalai.vu.lt/proceedings/article/view/18013 <p>&nbsp;&nbsp;</p> Tomas Žukaitis Inga Liaudanskienė Aleksandras Velykis Antanas Satkus Autorių teisių (c) 2020 Authors http://creativecommons.org/licenses/by/4.0 2020-05-21 2020-05-21 10 54 54 10.15388/Klimatokaita.2020.46 Chlorofilo a vertinimas Baltijos jūros pietrytinėje dalyje, remiantis palydovo „Sentinel-3“ duomenimis https://www.zurnalai.vu.lt/proceedings/article/view/18014 <p>&nbsp;&nbsp;</p> Rytis Veverskis Autorių teisių (c) 2020 Authors http://creativecommons.org/licenses/by/4.0 2020-05-21 2020-05-21 10 55 55 10.15388/Klimatokaita.2020.47 Saulės aktyvumo ciklų nustatymas vidutinės oro temperatūros sekose https://www.zurnalai.vu.lt/proceedings/article/view/18015 <p>&nbsp;&nbsp;</p> Laura Doveikaitė Mindaugas Grajauskas Marilė Kosaitė Gintarė Kugytė Justinas Mikėnas Paulius Starkus Autorių teisių (c) 2020 Authors http://creativecommons.org/licenses/by/4.0 2020-05-21 2020-05-21 10 56 56 10.15388/Klimatokaita.2020.48 Juodosios anglies dalelių poveikio klimatui skaitinis modeliavimas https://www.zurnalai.vu.lt/proceedings/article/view/18017 <p>&nbsp;&nbsp;</p> Lina Davulienė Autorių teisių (c) 2020 Authors http://creativecommons.org/licenses/by/4.0 2020-05-21 2020-05-21 10 57 57 10.15388/Klimatokaita.2020.49 Paprastojo taukiaus (Sarcosoma globosum) derėjimo fliuktuacija ir sąsaja su aplinkos veiksniais https://www.zurnalai.vu.lt/proceedings/article/view/18018 <p>&nbsp;&nbsp;</p> Eglė Semaškaitė Ernestas Kutorga Sigitas Juzėnas Autorių teisių (c) 2020 Authors http://creativecommons.org/licenses/by/4.0 2020-05-21 2020-05-21 10 58 58 10.15388/Klimatokaita.2020.50 Meteorologinių veiksnių poveikis kopų dinamikai https://www.zurnalai.vu.lt/proceedings/article/view/18019 <p>&nbsp;&nbsp;</p> Neringa Mačiulevičiūtė-Turlienė Artūras Bautrėnas Jonas Kaminskas Autorių teisių (c) 2020 Authors http://creativecommons.org/licenses/by/4.0 2020-05-21 2020-05-21 10 59 59 10.15388/Klimatokaita.2020.51 Kuršių nerijos jūros kranto paplūdimio sąnašų smėlio dalelių kaita 1993–2018 metais https://www.zurnalai.vu.lt/proceedings/article/view/18020 <p>&nbsp;&nbsp;</p> Aira Dubikaltienė Donatas Pupienis Darius Jarmalavičius Gintautas Žilinskas Dovilė Karlonienė Autorių teisių (c) 2020 Authors http://creativecommons.org/licenses/by/4.0 2020-05-21 2020-05-21 10 60 60 10.15388/Klimatokaita.2020.52 Terminių sezonų pokyčiai Vidurio Lietuvoje https://www.zurnalai.vu.lt/proceedings/article/view/18021 <p>&nbsp;&nbsp;</p> Viktorija Mačiulytė Gintautas Stankūnavičius Autorių teisių (c) 2020 Authors http://creativecommons.org/licenses/by/4.0 2020-05-21 2020-05-21 10 61 61 10.15388/Klimatokaita.2020.53 Šylanti Arktis: pokyčiai ir problemos https://www.zurnalai.vu.lt/proceedings/article/view/18022 <p>&nbsp;&nbsp;</p> Ugnė Bagdonaitė Liepa Butkutė Lėja Kalvelytė Meda Paulavičiūtė Tėja Kalpokaitė Elzė Petkevičiūtė Autorių teisių (c) 2020 Authors http://creativecommons.org/licenses/by/4.0 2020-05-21 2020-05-21 10 62 62 10.15388/Klimatokaita.2020.54 Klimato kaitos poveikio skirtinguose pasaulio regionuose apžvalga https://www.zurnalai.vu.lt/proceedings/article/view/18023 <p>&nbsp;&nbsp;</p> Miglė Žalytė Inga Puriuškytė Emilija Kiškytė Autorių teisių (c) 2020 Authors http://creativecommons.org/licenses/by/4.0 2020-05-21 2020-05-21 10 63 63 10.15388/Klimatokaita.2020.55 Vilnios upės atodangos kaip klimato pokyčių atspindys https://www.zurnalai.vu.lt/proceedings/article/view/18024 <p>&nbsp;&nbsp;</p> Regina Morkūnaitė Aldona Baubinienė Artūras Bautrėnas Autorių teisių (c) 2020 Authors http://creativecommons.org/licenses/by/4.0 2020-05-21 2020-05-21 10 64 64 10.15388/Klimatokaita.2020.56 Kai kurių svarbiausių Lietuvos makrofitų sąsajos su žemės naudojimo ir dangos tipais https://www.zurnalai.vu.lt/proceedings/article/view/18025 Edvina Krokaitė Dinara Shakeneva Tomas Rekašius Lina Jocienė Eugenija Kupčinskienė Autorių teisių (c) 2020 Authors http://creativecommons.org/licenses/by/4.0 2020-05-21 2020-05-21 10 65 65 10.15388/Klimatokaita.2020.57 Echinocystis lobata mityba azotu priklausomai nuo buveinės https://www.zurnalai.vu.lt/proceedings/article/view/18026 <p>&nbsp;&nbsp;</p> Edvina Krokaitė Tomas Rekašius Erika Juškaitytė Lina Jocienė Eugenija Kupčinskienė Autorių teisių (c) 2020 Authors http://creativecommons.org/licenses/by/4.0 2020-05-21 2020-05-21 10 66 66 10.15388/Klimatokaita.2020.58 Vilniaus universiteto meteorologijos stoties matavimai 2012–2020 metais https://www.zurnalai.vu.lt/proceedings/article/view/18027 <p>&nbsp;&nbsp;</p> Silvija Pipiraitė - Januškienė Autorių teisių (c) 2020 Authors http://creativecommons.org/licenses/by/4.0 2020-05-21 2020-05-21 10 67 67 10.15388/Klimatokaita.2020.59 Aerozolio dalelių atliekama šviesos sklaida ir sugertis, vyraujant skirtingiems šaltiniams, Lietuvoje https://www.zurnalai.vu.lt/proceedings/article/view/18028 <p>&nbsp;&nbsp;</p> Julija Pauraitė Kristina Plauškaitė Vidmantas Ulevičius Steigvilė Byčenkienė Autorių teisių (c) 2020 Authors http://creativecommons.org/licenses/by/4.0 2020-05-21 2020-05-21 10 68 68 10.15388/Klimatokaita.2020.60 Klimato kaitos programa https://www.zurnalai.vu.lt/proceedings/article/view/18029 <p>&nbsp;&nbsp;</p> Lina Čeičytė Emilija Šaulytė Judita Liukaitytė-Kukienė Autorių teisių (c) 2020 Authors http://creativecommons.org/licenses/by/4.0 2020-05-21 2020-05-21 10 69 69 10.15388/Klimatokaita.2020.61 Sunkiųjų mineralų įtaka paplūdimio nuolydžio susidarymui https://www.zurnalai.vu.lt/proceedings/article/view/18030 <p>&nbsp;&nbsp;</p> Kristina Viršilaitė Donatas Pupienis Autorių teisių (c) 2020 Authors http://creativecommons.org/licenses/by/4.0 2020-05-21 2020-05-21 10 70 70 10.15388/Klimatokaita.2020.62 Sezoninė chlorofilo a koncentracijos kaita eutrofiniuose ežeruose Lietuvoje naudojant palydovinius duomenis https://www.zurnalai.vu.lt/proceedings/article/view/18031 <p>&nbsp;&nbsp;</p> Dalia Grendaitė Edvinas Stonevičius Autorių teisių (c) 2020 Authors http://creativecommons.org/licenses/by/4.0 2020-05-21 2020-05-21 10 71 71 10.15388/Klimatokaita.2020.63