Vilnius University Proceedings https://www.zurnalai.vu.lt/proceedings <p>&nbsp;Įkurtas 2019 m. Publikuoja Vilniaus universiteto bendruomenės parengtus įvairios tematikos straipsnių rinkinius.&nbsp;</p> en-US info@leidykla.vu.lt (Vilniaus universiteto leidykla / Vilnius University Press) vigintas.stancelis@kf.vu.lt (Vigintas Stancelis) Thu, 21 May 2020 10:03:45 +0000 OJS 3.1.2.1 http://blogs.law.harvard.edu/tech/rss 60 Redakcinė kolegija ir turinys https://www.zurnalai.vu.lt/proceedings/article/view/17906 <p>Konferencija skirta paminėti meteorologinių matavimų, kuriuos 1770 m. pradėjo Vilniaus universiteto astronomijos observatorijoje tuometinis Rektorius Martynas Počobutas-Odlianickis, 250 metų sukaktį. Pranešimuose dalijamasi patirtimi, sukaupta vykdant klimato kaitos stebėseną, sprendžiant aktualias nūdienos problemas, susijusias su klimato kaitos keliamomis grėsmėmis Lietuvos gamtai, ūkiui ir žmonių gerovei, aptariamas klimato kaitos politikos uždavinių įgyvendinimas ir kitos temos.</p> Autorių teisių (c) 2020 Authors http://creativecommons.org/licenses/by/4.0 https://www.zurnalai.vu.lt/proceedings/article/view/17906 Mon, 18 May 2020 00:00:00 +0000 Martynas Počobutas-Odlianickis – matematikas, astronomas, švietėjas https://www.zurnalai.vu.lt/proceedings/article/view/17908 <p>&nbsp;&nbsp;</p> Jokūbas Sūdžius Autorių teisių (c) 2020 Authors http://creativecommons.org/licenses/by/4.0 https://www.zurnalai.vu.lt/proceedings/article/view/17908 Mon, 18 May 2020 00:00:00 +0000 250 meteorologinių matavimų metų Vilniuje https://www.zurnalai.vu.lt/proceedings/article/view/17909 <p>&nbsp;&nbsp;</p> Egidijus Rimkus | Donatas Valiukas Autorių teisių (c) 2020 Authors http://creativecommons.org/licenses/by/4.0 https://www.zurnalai.vu.lt/proceedings/article/view/17909 Mon, 18 May 2020 00:00:00 +0000 Klimatas Vilniuje per 330 metų: istorija ir perspektyvos https://www.zurnalai.vu.lt/proceedings/article/view/17910 <p>&nbsp;&nbsp;</p> Arūnas Bukantis | Justas Kažys Autorių teisių (c) 2020 Authors http://creativecommons.org/licenses/by/4.0 https://www.zurnalai.vu.lt/proceedings/article/view/17910 Mon, 18 May 2020 00:00:00 +0000 Klimato kaitos poveikis paukščių metiniam gyvenimo ciklui – iššūkiai, grėsmės ir prognozės Lietuvai https://www.zurnalai.vu.lt/proceedings/article/view/17912 <p>&nbsp;&nbsp;</p> Mečislovas Žalakevičius Autorių teisių (c) 2020 Authors http://creativecommons.org/licenses/by/4.0 https://www.zurnalai.vu.lt/proceedings/article/view/17912 Mon, 18 May 2020 00:00:00 +0000 Žiedadulkių debesys: ką tiria šiuolaikinė aerobiologija? https://www.zurnalai.vu.lt/proceedings/article/view/17913 <p>&nbsp;&nbsp;</p> Ingrida Šaulienė | Laura Šukienė Autorių teisių (c) 2020 Authors http://creativecommons.org/licenses/by/4.0 https://www.zurnalai.vu.lt/proceedings/article/view/17913 Mon, 18 May 2020 00:00:00 +0000 Stipriausios vėjo audros Baltijos jūros Lietuvos pakrantėje https://www.zurnalai.vu.lt/proceedings/article/view/17929 <p>&nbsp;&nbsp;</p> Gintautas Stankūnavičius | Donatas Pupienis | Dainius Frišmanas | Darius Jarmalavičius Autorių teisių (c) 2020 Authors http://creativecommons.org/licenses/by/4.0 https://www.zurnalai.vu.lt/proceedings/article/view/17929 Tue, 19 May 2020 00:00:00 +0000 Sniego dangos ir jos charakteristikų matavimo būdai, paklaidos ir taikymas klimato tyrimuose https://www.zurnalai.vu.lt/proceedings/article/view/17930 <p>&nbsp;&nbsp;</p> Justinas Kilpys | Egidijus Rimkus | Silvija Pipiraitė - Januškienė Autorių teisių (c) 2020 Authors http://creativecommons.org/licenses/by/4.0 https://www.zurnalai.vu.lt/proceedings/article/view/17930 Tue, 19 May 2020 00:00:00 +0000 Klimato kaitos ir antropogeninės veiklos įtaka vandens telkiniams https://www.zurnalai.vu.lt/proceedings/article/view/17931 <p>&nbsp;&nbsp;</p> Jūratė Kriaučiūnienė | Brunonas Gailiušis | Diana Šarauskienė | Darius Jakimavičius | Diana Meilutytė-Lukauskienė | Vytautas Akstinas | Aldona Jurgelėnaitė Autorių teisių (c) 2020 Authors http://creativecommons.org/licenses/by/4.0 https://www.zurnalai.vu.lt/proceedings/article/view/17931 Tue, 19 May 2020 00:00:00 +0000 Klimato kaitos valdymo politika ir jos įgyvendinimas Lietuvoje https://www.zurnalai.vu.lt/proceedings/article/view/17932 <p>&nbsp;&nbsp;</p> Vilija Augutavičienė | Judita Liukaitytė-Kukienė Autorių teisių (c) 2020 Authors http://creativecommons.org/licenses/by/4.0 https://www.zurnalai.vu.lt/proceedings/article/view/17932 Tue, 19 May 2020 00:00:00 +0000 Klimato kaitos iššūkiai kaimo vandentvarkai https://www.zurnalai.vu.lt/proceedings/article/view/17933 <p>&nbsp;&nbsp;</p> Arvydas Povilaitis | Otilija Miseckaitė | Valerijus Gasiūnas Autorių teisių (c) 2020 Authors http://creativecommons.org/licenses/by/4.0 https://www.zurnalai.vu.lt/proceedings/article/view/17933 Tue, 19 May 2020 00:00:00 +0000 CFSv2 modelio ilgalaikių orų prognozių pasitvirtinimas Lietuvos teritorijoje https://www.zurnalai.vu.lt/proceedings/article/view/17934 Arūnas Bukantis | Gytis Valaika Autorių teisių (c) 2020 Authors http://creativecommons.org/licenses/by/4.0 https://www.zurnalai.vu.lt/proceedings/article/view/17934 Tue, 19 May 2020 00:00:00 +0000 Oro temperatūros ir atmosferos kritulių įtaka bulvių (Solanum tuberosum L.) derlingumui Pietryčių Lietuvoje https://www.zurnalai.vu.lt/proceedings/article/view/17935 <p>&nbsp;&nbsp;</p> Rita Asakavičiūtė Autorių teisių (c) 2020 Authors http://creativecommons.org/licenses/by/4.0 https://www.zurnalai.vu.lt/proceedings/article/view/17935 Tue, 19 May 2020 00:00:00 +0000 Energijos taupymas namų ūkiuose siekiant švelninti klimato kaitą: tyrimų apžvalga ir analizė https://www.zurnalai.vu.lt/proceedings/article/view/17938 <p>&nbsp;&nbsp;</p> Gintarė Stankūnienė Autorių teisių (c) 2020 Authors http://creativecommons.org/licenses/by/4.0 https://www.zurnalai.vu.lt/proceedings/article/view/17938 Tue, 19 May 2020 00:00:00 +0000 Nacionalinis atviros prieigos mokslinių tyrimų duomenų archyvas (MIDAS) ir jo potenciali nauda klimato tyrimams https://www.zurnalai.vu.lt/proceedings/article/view/17939 <p>&nbsp;&nbsp;</p> Gintė Medzvieckaitė Autorių teisių (c) 2020 Authors http://creativecommons.org/licenses/by/4.0 https://www.zurnalai.vu.lt/proceedings/article/view/17939 Tue, 19 May 2020 00:00:00 +0000 Klimato sąlygų poveikis paprastosios pušies metiniam prieaugiui Aukštaitijos nacionaliniame parke (Lietuva) https://www.zurnalai.vu.lt/proceedings/article/view/17940 <p>&nbsp;&nbsp;</p> Rūtilė Pukienė | Adomas Vitas | Justas Kažys | Egidijus Rimkus Autorių teisių (c) 2020 Authors http://creativecommons.org/licenses/by/4.0 https://www.zurnalai.vu.lt/proceedings/article/view/17940 Tue, 19 May 2020 00:00:00 +0000 Ledo režimo Kuršių mariose nustatymas naudojant Žemės stebėjimo palydovų duomenis https://www.zurnalai.vu.lt/proceedings/article/view/17941 <p>&nbsp;&nbsp;</p> Katrina Navickaitė | Justinas Kilpys Autorių teisių (c) 2020 Authors http://creativecommons.org/licenses/by/4.0 https://www.zurnalai.vu.lt/proceedings/article/view/17941 Tue, 19 May 2020 00:00:00 +0000 Klimato kaitos įtaka augalų fenologinėms fazėms Lietuvoje https://www.zurnalai.vu.lt/proceedings/article/view/17942 <p>&nbsp;&nbsp;</p> Danuta Romanovskaja | Eugenija Bakšienė Autorių teisių (c) 2020 Authors http://creativecommons.org/licenses/by/4.0 https://www.zurnalai.vu.lt/proceedings/article/view/17942 Tue, 19 May 2020 00:00:00 +0000 „Sentinel-1“ VV ir VH poliarizacijos grįžtamojo atspindžio ribinėmis vertėmis paremtas ežerų ir upių ledo dangos nustatymas https://www.zurnalai.vu.lt/proceedings/article/view/17943 <p>&nbsp;&nbsp;</p> Giedrius Uselis Autorių teisių (c) 2020 Authors http://creativecommons.org/licenses/by/4.0 https://www.zurnalai.vu.lt/proceedings/article/view/17943 Tue, 19 May 2020 00:00:00 +0000 Anglies apykaita vidutinio klimato agroekosistemose https://www.zurnalai.vu.lt/proceedings/article/view/17944 <p>&nbsp;&nbsp;</p> Ligita Baležentienė | Ovidijus Mikša Autorių teisių (c) 2020 Authors http://creativecommons.org/licenses/by/4.0 https://www.zurnalai.vu.lt/proceedings/article/view/17944 Tue, 19 May 2020 00:00:00 +0000 Baltijos jūros leduotumo kaita XVIII–XXI amžiuose https://www.zurnalai.vu.lt/proceedings/article/view/17945 <p>&nbsp;&nbsp;</p> Gintaras Račas | Arūnas Bukantis Autorių teisių (c) 2020 Authors http://creativecommons.org/licenses/by/4.0 https://www.zurnalai.vu.lt/proceedings/article/view/17945 Tue, 19 May 2020 00:00:00 +0000 Šilumos salos susidarymas Vilniaus mieste https://www.zurnalai.vu.lt/proceedings/article/view/17946 <p>&nbsp;&nbsp;</p> Laura Urbanavičiūtė | Arūnas Bukantis Autorių teisių (c) 2020 Authors http://creativecommons.org/licenses/by/4.0 https://www.zurnalai.vu.lt/proceedings/article/view/17946 Tue, 19 May 2020 00:00:00 +0000 Studijų raida Vilniaus universiteto Hidrologijos ir klimatologijos katedroje https://www.zurnalai.vu.lt/proceedings/article/view/17947 <p>&nbsp;&nbsp;</p> Arūnas Bukantis Autorių teisių (c) 2020 Authors http://creativecommons.org/licenses/by/4.0 https://www.zurnalai.vu.lt/proceedings/article/view/17947 Tue, 19 May 2020 00:00:00 +0000 Nusikalstamumo Lietuvoje sezoniškumas ir ryšys su orų anomalijomis https://www.zurnalai.vu.lt/proceedings/article/view/17948 <p>&nbsp;&nbsp;</p> Ieva Medinytė Autorių teisių (c) 2020 Authors http://creativecommons.org/licenses/by/4.0 https://www.zurnalai.vu.lt/proceedings/article/view/17948 Tue, 19 May 2020 00:00:00 +0000 Katastrofinių potvynių priežastys ir charakteristikos Nemuno baseine https://www.zurnalai.vu.lt/proceedings/article/view/17949 <p>&nbsp;&nbsp;</p> Diana Meilutytė-Lukauskienė | Vytautas Akstinas | Jūratė Kriaučiūnienė Autorių teisių (c) 2020 Authors http://creativecommons.org/licenses/by/4.0 https://www.zurnalai.vu.lt/proceedings/article/view/17949 Tue, 19 May 2020 00:00:00 +0000 Lietuvos upių nuotėkio prognozių neapibrėžtumai https://www.zurnalai.vu.lt/proceedings/article/view/17950 <p>&nbsp;&nbsp;</p> Vytautas Akstinas | Darius Jakimavičius | Diana Meilutytė-Lukauskienė | Diana Šarauskienė | Serhii Nazarenko Autorių teisių (c) 2020 Authors http://creativecommons.org/licenses/by/4.0 https://www.zurnalai.vu.lt/proceedings/article/view/17950 Tue, 19 May 2020 00:00:00 +0000 GLOBE programos teikiamos galimybės mokinių gamtiniam ir ekologiniam ugdymui https://www.zurnalai.vu.lt/proceedings/article/view/17951 <p>&nbsp;&nbsp;</p> Gretė Vaičaitytė Autorių teisių (c) 2020 Authors http://creativecommons.org/licenses/by/4.0 https://www.zurnalai.vu.lt/proceedings/article/view/17951 Tue, 19 May 2020 00:00:00 +0000 Po stažuotės Bergeno vasaros tyrėjų mokykloje: pasaulio klimato kaita ir poveikis Lietuvai https://www.zurnalai.vu.lt/proceedings/article/view/17952 <p>&nbsp;&nbsp;</p> Izolda Marcinonienė | Donatas Valiukas Autorių teisių (c) 2020 Authors http://creativecommons.org/licenses/by/4.0 https://www.zurnalai.vu.lt/proceedings/article/view/17952 Tue, 19 May 2020 00:00:00 +0000 Kuršių marių hidrologiniai pokyčiai klimato kaitos kontekste https://www.zurnalai.vu.lt/proceedings/article/view/17953 Darius Jakimavičius | Jūratė Kriaučiūnienė Autorių teisių (c) 2020 Authors http://creativecommons.org/licenses/by/4.0 https://www.zurnalai.vu.lt/proceedings/article/view/17953 Tue, 19 May 2020 00:00:00 +0000 Oro temperatūros ir ekstremalių reiškinių kaitos tendencijos pajūryje https://www.zurnalai.vu.lt/proceedings/article/view/17954 <p>&nbsp; &nbsp;</p> Judita Navašinskienė Autorių teisių (c) 2020 Authors http://creativecommons.org/licenses/by/4.0 https://www.zurnalai.vu.lt/proceedings/article/view/17954 Tue, 19 May 2020 00:00:00 +0000 Karstinės denudacijos intensyvumas ir klimato kaita – Lietuvos atvejis https://www.zurnalai.vu.lt/proceedings/article/view/17955 <p>&nbsp;&nbsp;</p> Julius Taminskas | Vidas Mikulėnas | Simonas Danielius | Jonas Satkūnas | Vytautas Minkevičius Autorių teisių (c) 2020 Authors http://creativecommons.org/licenses/by/4.0 https://www.zurnalai.vu.lt/proceedings/article/view/17955 Tue, 19 May 2020 00:00:00 +0000 Šiltojo sezono Palmerio sausringumo indekso kaita Šiaurės Atlanto–Europos sektoriuje 1950–2015 metais https://www.zurnalai.vu.lt/proceedings/article/view/17956 <p>&nbsp;&nbsp;</p> Šarūnas Kubilius | Arūnas Bukantis Autorių teisių (c) 2020 Authors http://creativecommons.org/licenses/by/4.0 https://www.zurnalai.vu.lt/proceedings/article/view/17956 Tue, 19 May 2020 00:00:00 +0000 Baltijos jūros smėlėto kranto ritminių darinių kaita https://www.zurnalai.vu.lt/proceedings/article/view/17957 <p>&nbsp;&nbsp;</p> Justinas Mikėnas | Donatas Pupienis Autorių teisių (c) 2020 Authors http://creativecommons.org/licenses/by/4.0 https://www.zurnalai.vu.lt/proceedings/article/view/17957 Tue, 19 May 2020 00:00:00 +0000 Pelkininkystės galimybės Lietuvoje: žemės naudojimu pagrįstas CO2 emisijų mažinimas https://www.zurnalai.vu.lt/proceedings/article/view/17958 <p>&nbsp;&nbsp;</p> Leonas Jarašius | Nerijus Zableckis | Jūratė Sendžikaitė Autorių teisių (c) 2020 Authors http://creativecommons.org/licenses/by/4.0 https://www.zurnalai.vu.lt/proceedings/article/view/17958 Tue, 19 May 2020 00:00:00 +0000 Sezoninė ir daugiametė NDVI kaita skirtingų tipų žemės naudmenose rytinėje Baltijos jūros regiono dalyje https://www.zurnalai.vu.lt/proceedings/article/view/17959 <p>&nbsp;&nbsp;</p> Laurynas Klimavičius | Egidijus Rimkus | Edvinas Stonevičius Autorių teisių (c) 2020 Authors http://creativecommons.org/licenses/by/4.0 https://www.zurnalai.vu.lt/proceedings/article/view/17959 Tue, 19 May 2020 00:00:00 +0000 Šiltėjančio klimato sąlygoti vietinių ir introdukuotų sumedėjusių augalų rūšių fenologiniai pokyčiai https://www.zurnalai.vu.lt/proceedings/article/view/17960 <p>&nbsp;&nbsp;</p> Asta Malakauskienė Autorių teisių (c) 2020 Authors http://creativecommons.org/licenses/by/4.0 https://www.zurnalai.vu.lt/proceedings/article/view/17960 Tue, 19 May 2020 00:00:00 +0000 Pramonės poveikio klimato kaitai mažinimas, diegiant švaresnės gamybos projektus https://www.zurnalai.vu.lt/proceedings/article/view/18003 <p>&nbsp;&nbsp;</p> Igor Berezovskij | Irina Kliopova Autorių teisių (c) 2020 Authors http://creativecommons.org/licenses/by/4.0 https://www.zurnalai.vu.lt/proceedings/article/view/18003 Thu, 21 May 2020 00:00:00 +0000 Atsitiktinių medžių (random forest) klasifikatoriaus taikymas snygio nustatymui iš palydovinių ATMS duomenų https://www.zurnalai.vu.lt/proceedings/article/view/18004 <p>&nbsp;&nbsp;</p> Justinas Kilpys | Huan Meng | Yalei You | Jun Dong | Ralph Ferraro Autorių teisių (c) 2020 Authors http://creativecommons.org/licenses/by/4.0 https://www.zurnalai.vu.lt/proceedings/article/view/18004 Thu, 21 May 2020 00:00:00 +0000 Hidrologinis Neries upės režimas ir jo įtaka salų bei seklumų susidarymui upės vagoje https://www.zurnalai.vu.lt/proceedings/article/view/18005 <p>&nbsp;&nbsp;</p> Aldona Baubinienė | Julius Taminskas Autorių teisių (c) 2020 Authors http://creativecommons.org/licenses/by/4.0 https://www.zurnalai.vu.lt/proceedings/article/view/18005 Thu, 21 May 2020 00:00:00 +0000 Poveikio klimatui švelninimas tinkamai tvarkant biologiškai skaidžias atliekas https://www.zurnalai.vu.lt/proceedings/article/view/18006 <p>&nbsp;&nbsp;</p> Rimas Meištininkas | Konstantinas Iljasevičius Autorių teisių (c) 2020 Authors http://creativecommons.org/licenses/by/4.0 https://www.zurnalai.vu.lt/proceedings/article/view/18006 Thu, 21 May 2020 00:00:00 +0000 GEST metodas Lietuvoje: augalinės dangos tyrimai ŠESD emisijų vertinimui pažeistose ir atkuriamose pelkėse https://www.zurnalai.vu.lt/proceedings/article/view/18007 <p>&nbsp;&nbsp;</p> Jūratė Sendžikaitė | Leonas Jarašius | Žydrūnas Sinkevičius | Nerijus Zableckis Autorių teisių (c) 2020 Authors http://creativecommons.org/licenses/by/4.0 https://www.zurnalai.vu.lt/proceedings/article/view/18007 Thu, 21 May 2020 00:00:00 +0000 Dirvožemio, gruntinio ir upelio vandens savybių stebėsenos pagal ICP-Forests programą 25 metų rezultatai: klimato kaitos poveikis miško smėlžemiui ir ekosistemai https://www.zurnalai.vu.lt/proceedings/article/view/18008 <p>&nbsp;&nbsp;</p> Ieva Baužienė | Algirdas Augustaitis | Gintaras Pivoras Autorių teisių (c) 2020 Authors http://creativecommons.org/licenses/by/4.0 https://www.zurnalai.vu.lt/proceedings/article/view/18008 Thu, 21 May 2020 00:00:00 +0000 Biofizinių augalijos parametrų vertinimas remiantis palydovo „Sentinel 2“ duomenimis https://www.zurnalai.vu.lt/proceedings/article/view/18009 <p>&nbsp;&nbsp;</p> Brigita Railian | Edvinas Stonevičius Autorių teisių (c) 2020 Authors http://creativecommons.org/licenses/by/4.0 https://www.zurnalai.vu.lt/proceedings/article/view/18009 Thu, 21 May 2020 00:00:00 +0000 Juodosios anglies aerozolio dalelėse šaltinių kilmės nustatymas ir optinių savybių tyrimas https://www.zurnalai.vu.lt/proceedings/article/view/18010 <p>&nbsp;&nbsp;</p> Agnė Minderytė | Julija Pauraitė | Steigvilė Byčenkienė Autorių teisių (c) 2020 Authors http://creativecommons.org/licenses/by/4.0 https://www.zurnalai.vu.lt/proceedings/article/view/18010 Thu, 21 May 2020 00:00:00 +0000 Turizmo indekso pritaikymas ir palyginimas Baltijos šalių pajūrio miestuose https://www.zurnalai.vu.lt/proceedings/article/view/18011 <p>&nbsp;&nbsp;</p> Simona Dalinkevičiūtė | Justas Kažys Autorių teisių (c) 2020 Authors http://creativecommons.org/licenses/by/4.0 https://www.zurnalai.vu.lt/proceedings/article/view/18011 Thu, 21 May 2020 00:00:00 +0000 Gausių kritulių Lietuvoje erdvinė charakteristika https://www.zurnalai.vu.lt/proceedings/article/view/18012 <p>&nbsp;&nbsp;</p> Dainius Frišmantas | Gintautas Stankūnavičius Autorių teisių (c) 2020 Authors http://creativecommons.org/licenses/by/4.0 https://www.zurnalai.vu.lt/proceedings/article/view/18012 Thu, 21 May 2020 00:00:00 +0000 Organinės anglies sekvestracijos galimybės sunkaus priemolio dirvožemyje taikant supaprastintą žemės dirbimą https://www.zurnalai.vu.lt/proceedings/article/view/18013 <p>&nbsp;&nbsp;</p> Tomas Žukaitis | Inga Liaudanskienė | Aleksandras Velykis | Antanas Satkus Autorių teisių (c) 2020 Authors http://creativecommons.org/licenses/by/4.0 https://www.zurnalai.vu.lt/proceedings/article/view/18013 Thu, 21 May 2020 00:00:00 +0000 Chlorofilo a vertinimas Baltijos jūros pietrytinėje dalyje, remiantis palydovo „Sentinel-3“ duomenimis https://www.zurnalai.vu.lt/proceedings/article/view/18014 <p>&nbsp;&nbsp;</p> Rytis Veverskis Autorių teisių (c) 2020 Authors http://creativecommons.org/licenses/by/4.0 https://www.zurnalai.vu.lt/proceedings/article/view/18014 Thu, 21 May 2020 00:00:00 +0000 Saulės aktyvumo ciklų nustatymas vidutinės oro temperatūros sekose https://www.zurnalai.vu.lt/proceedings/article/view/18015 <p>&nbsp;&nbsp;</p> Laura Doveikaitė | Mindaugas Grajauskas | Marilė Kosaitė | Gintarė Kugytė | Justinas Mikėnas | Paulius Starkus Autorių teisių (c) 2020 Authors http://creativecommons.org/licenses/by/4.0 https://www.zurnalai.vu.lt/proceedings/article/view/18015 Thu, 21 May 2020 00:00:00 +0000 Juodosios anglies dalelių poveikio klimatui skaitinis modeliavimas https://www.zurnalai.vu.lt/proceedings/article/view/18017 <p>&nbsp;&nbsp;</p> Lina Davulienė Autorių teisių (c) 2020 Authors http://creativecommons.org/licenses/by/4.0 https://www.zurnalai.vu.lt/proceedings/article/view/18017 Thu, 21 May 2020 00:00:00 +0000 Paprastojo taukiaus (Sarcosoma globosum) derėjimo fliuktuacija ir sąsaja su aplinkos veiksniais https://www.zurnalai.vu.lt/proceedings/article/view/18018 <p>&nbsp;&nbsp;</p> Eglė Semaškaitė | Ernestas Kutorga | Sigitas Juzėnas Autorių teisių (c) 2020 Authors http://creativecommons.org/licenses/by/4.0 https://www.zurnalai.vu.lt/proceedings/article/view/18018 Thu, 21 May 2020 00:00:00 +0000 Meteorologinių veiksnių poveikis kopų dinamikai https://www.zurnalai.vu.lt/proceedings/article/view/18019 <p>&nbsp;&nbsp;</p> Neringa Mačiulevičiūtė-Turlienė | Artūras Bautrėnas | Jonas Kaminskas Autorių teisių (c) 2020 Authors http://creativecommons.org/licenses/by/4.0 https://www.zurnalai.vu.lt/proceedings/article/view/18019 Thu, 21 May 2020 00:00:00 +0000 Kuršių nerijos jūros kranto paplūdimio sąnašų smėlio dalelių kaita 1993–2018 metais https://www.zurnalai.vu.lt/proceedings/article/view/18020 <p>&nbsp;&nbsp;</p> Aira Dubikaltienė | Donatas Pupienis | Darius Jarmalavičius | Gintautas Žilinskas | Dovilė Karlonienė Autorių teisių (c) 2020 Authors http://creativecommons.org/licenses/by/4.0 https://www.zurnalai.vu.lt/proceedings/article/view/18020 Thu, 21 May 2020 00:00:00 +0000 Terminių sezonų pokyčiai Vidurio Lietuvoje https://www.zurnalai.vu.lt/proceedings/article/view/18021 <p>&nbsp;&nbsp;</p> Viktorija Mačiulytė | Gintautas Stankūnavičius Autorių teisių (c) 2020 Authors http://creativecommons.org/licenses/by/4.0 https://www.zurnalai.vu.lt/proceedings/article/view/18021 Thu, 21 May 2020 00:00:00 +0000 Šylanti Arktis: pokyčiai ir problemos https://www.zurnalai.vu.lt/proceedings/article/view/18022 <p>&nbsp;&nbsp;</p> Ugnė Bagdonaitė | Liepa Butkutė | Lėja Kalvelytė | Meda Paulavičiūtė | Tėja Kalpokaitė | Elzė Petkevičiūtė Autorių teisių (c) 2020 Authors http://creativecommons.org/licenses/by/4.0 https://www.zurnalai.vu.lt/proceedings/article/view/18022 Thu, 21 May 2020 00:00:00 +0000 Klimato kaitos poveikio skirtinguose pasaulio regionuose apžvalga https://www.zurnalai.vu.lt/proceedings/article/view/18023 <p>&nbsp;&nbsp;</p> Miglė Žalytė | Inga Puriuškytė | Emilija Kiškytė Autorių teisių (c) 2020 Authors http://creativecommons.org/licenses/by/4.0 https://www.zurnalai.vu.lt/proceedings/article/view/18023 Thu, 21 May 2020 00:00:00 +0000 Vilnios upės atodangos kaip klimato pokyčių atspindys https://www.zurnalai.vu.lt/proceedings/article/view/18024 <p>&nbsp;&nbsp;</p> Regina Morkūnaitė | Aldona Baubinienė | Artūras Bautrėnas Autorių teisių (c) 2020 Authors http://creativecommons.org/licenses/by/4.0 https://www.zurnalai.vu.lt/proceedings/article/view/18024 Thu, 21 May 2020 00:00:00 +0000 Kai kurių svarbiausių Lietuvos makrofitų sąsajos su žemės naudojimo ir dangos tipais https://www.zurnalai.vu.lt/proceedings/article/view/18025 Edvina Krokaitė | Dinara Shakeneva | Tomas Rekašius | Lina Jocienė | Eugenija Kupčinskienė Autorių teisių (c) 2020 Authors http://creativecommons.org/licenses/by/4.0 https://www.zurnalai.vu.lt/proceedings/article/view/18025 Thu, 21 May 2020 00:00:00 +0000 Echinocystis lobata mityba azotu priklausomai nuo buveinės https://www.zurnalai.vu.lt/proceedings/article/view/18026 <p>&nbsp;&nbsp;</p> Edvina Krokaitė | Tomas Rekašius | Erika Juškaitytė | Lina Jocienė | Eugenija Kupčinskienė Autorių teisių (c) 2020 Authors http://creativecommons.org/licenses/by/4.0 https://www.zurnalai.vu.lt/proceedings/article/view/18026 Thu, 21 May 2020 00:00:00 +0000 Vilniaus universiteto meteorologijos stoties matavimai 2012–2020 metais https://www.zurnalai.vu.lt/proceedings/article/view/18027 <p>&nbsp;&nbsp;</p> Silvija Pipiraitė - Januškienė Autorių teisių (c) 2020 Authors http://creativecommons.org/licenses/by/4.0 https://www.zurnalai.vu.lt/proceedings/article/view/18027 Thu, 21 May 2020 00:00:00 +0000 Aerozolio dalelių atliekama šviesos sklaida ir sugertis, vyraujant skirtingiems šaltiniams, Lietuvoje https://www.zurnalai.vu.lt/proceedings/article/view/18028 <p>&nbsp;&nbsp;</p> Julija Pauraitė | Kristina Plauškaitė | Vidmantas Ulevičius | Steigvilė Byčenkienė Autorių teisių (c) 2020 Authors http://creativecommons.org/licenses/by/4.0 https://www.zurnalai.vu.lt/proceedings/article/view/18028 Thu, 21 May 2020 00:00:00 +0000 Klimato kaitos programa https://www.zurnalai.vu.lt/proceedings/article/view/18029 <p>&nbsp;&nbsp;</p> Lina Čeičytė | Emilija Šaulytė | Judita Liukaitytė-Kukienė Autorių teisių (c) 2020 Authors http://creativecommons.org/licenses/by/4.0 https://www.zurnalai.vu.lt/proceedings/article/view/18029 Thu, 21 May 2020 00:00:00 +0000 Sunkiųjų mineralų įtaka paplūdimio nuolydžio susidarymui https://www.zurnalai.vu.lt/proceedings/article/view/18030 <p>&nbsp;&nbsp;</p> Kristina Viršilaitė | Donatas Pupienis Autorių teisių (c) 2020 Authors http://creativecommons.org/licenses/by/4.0 https://www.zurnalai.vu.lt/proceedings/article/view/18030 Thu, 21 May 2020 00:00:00 +0000 Sezoninė chlorofilo a koncentracijos kaita eutrofiniuose ežeruose Lietuvoje naudojant palydovinius duomenis https://www.zurnalai.vu.lt/proceedings/article/view/18031 <p>&nbsp;&nbsp;</p> Dalia Grendaitė | Edvinas Stonevičius Autorių teisių (c) 2020 Authors http://creativecommons.org/licenses/by/4.0 https://www.zurnalai.vu.lt/proceedings/article/view/18031 Thu, 21 May 2020 00:00:00 +0000