[1]
Grigutytė N., Raižienė S., Pakalniškienė V. ir Povilaitis R. 2018. Lietuvos vaikų naudojimosi internetu 2010 ir 2018 metais ypatumų palyginimas. Psichologija. 58, (gruodž. 2018), 57-71. DOI:https://doi.org/10.15388/Psichol.2018.3.