[1]
Baukienė E. ir Jusienė R. 2021. Ikimokyklinio amžiaus vaikų miego sunkumų, emocinio reaktyvumo ir tėvų taikomos miego bei naudojimosi ekranus turinčiais prietaisais tvarkos sąsajos. Psichologija. 62 (vas. 2021), 69-86. DOI:https://doi.org/10.15388/Psichol.2020.22.