(1)
Meilutė - Ribokė M.; Pakalniškienė V. Implicitinis Ir Eksplicitinis požiūris į naudojimąsi „Facebooku“. PSY 2018, 57, 23-33.