(1)
Grigutytė N.; Raižienė S.; Pakalniškienė V.; Povilaitis R. Lietuvos Vaikų Naudojimosi Internetu 2010 Ir 2018 Metais Ypatumų Palyginimas. PSY 2018, 58, 57-71.