(1)
Žardeckaitė-Matulaitienė K.; Gaidytė V. Homoseksualumo Atsiskleidimą aprašančių Straipsnių Komentarų Turinio Analizė. PSY 2018, 58, 105-124.