(1)
Miselytė M.; Bagdžiūnienė D.; Jakutė V. Darbo Reikalavimai, ištekliai Ir Proaktyvus Elgesys Darbe: įsitraukimo į Darbą Ir Streso Vaidmuo. PSY 2019, 59, 8-22.