(1)
Žukauskaitė I.; Bagdžiūnienė D.; Rekašiūtė Balsienė R. Darbuotojų Profesinio Saviveiksmingumo, struktūrinio įgalinimo Ir įsitraukimo į Darbą sąsajos. PSY 2019, 59, 37-52.