(1)
Žiedelis A. Slaugytojų Psichosocialinių Darbo Aplinkos Veiksnių sąsajos Su įsitraukimu į Darbą Ir Perdegimu. PSY 2019, 59, 53-67.