(1)
Mikalauskienė V.; Laurinavičius A. Nuteistųjų Adaptaciją Pataisos įstaigose Prognozuojantys Veiksniai. PSY 2019, 60, 46-57.