(1)
Rimkevičienė J.; Gailienė D. Vartojančiųjų Psichoaktyvias medžiagas mėginimų nusižudyti Tipai. PSY 2012, 45, 55-69.