(1)
NorvilasA. Dvikalbė Prieiga Prie Paskirų Ir Suporuotų žodžių epizodinėje Atmintyje. PSY 2019, 60, 8-26.