(1)
Bagdžiūnienė D.; Lazauskaitė-Zabielskė J.; Urbanavičiūtė I. Pilietiško Elgesio Organizacijoje Patikslinto Klausimyno Psichometriniai Rodikliai. PSY 2019, 60, 27-45.