(1)
BagdžiūnienėD.; Lazauskaitė-ZabielskėJ.; UrbanavičiūtėI. Pilietiško Elgesio Organizacijoje Patikslinto Klausimyno Psichometriniai Rodikliai. PSY 2019, 60, 27-45.