(1)
Petrauskaitė G.; Čunichina K. Kaltinamojo Fizinio Patrauklumo, Socioekonominio Statuso Ir Lyties reikšmė Seksualinio Priekabiavimo Situacijos Dalyvių Elgesio Vertinimui. PSY 2019, 60, 58-71.