(1)
Raižienė S.; Pakalniškienė V. Vaikų (ne)dalyvavimas elektroninėse patyčiose Ir Emociniai Bei Elgesio Sunkumai. PSY 2019, 60, 72-85.