(1)
BerniūnasR.; SiliusV.; DranseikaV. Anapus moralinės Srities: Kinų Normatyvinis Nusiteikimas. PSY 2020, 60, 86-105.