(1)
Baukienė E.; Jusienė R. Ikimokyklinio amžiaus Vaikų Miego sunkumų, Emocinio Reaktyvumo Ir tėvų Taikomos Miego Bei Naudojimosi Ekranus turinčiais Prietaisais Tvarkos sąsajos. PSY 2021, 69-86.