(1)
Jusienė R.; Laurinaitytė I.; Pakalniškienė V. Pradinio Mokyklinio amžiaus Vaikų Kompulsyvaus Interneto Naudojimo psicho­socialiniai Veiksniai Vaikų Ir tėvų Vertinimu. PSY 2020, 61, 51-67.