(1)
Norvaišaitė J.; Mikuličiūtė V. Kandidatų Ir Vertintojų Lyties įtaka Sprendimo priėmimui Tariamoje įdarbinimo Situacijoje. PSY 2021, 63, 72-85.