(1)
Morkevičiūtė M.; Endriulaitienė A. Ryšys Tarp Asmenybinių Veiksnių Ir Darboholizmo: Nuotolinio Darbo reikšmė COVID-19 Pandemijos Metu. PSY 2021, 64, 12-22.