(1)
Sadauskaitė R.; Kairys A. Suvokiamų Karjeros Barjerų skalė: Validavimas lietuviškoje Imtyje. PSY 2021, 65, 56-63.