(1)
Bieliauskaitė R.; Kuraitė E. 7–10 Metų berniukų, turinčių Elgesio sunkumų, vidinės Aš Ir Objektų Reprezentacijos. PSY 2011, 44, 75-87.