(1)
Šarakauskienė Ž.; Bagdonas A. Vyresnių Klasių Mokinių psichologinės gerovės Prognostiniai Kintamieji. PSY 2011, 44, 7-21.