(1)
Genevičiūtė-Janonienė G.; Endriulaitienė A. Darbuotojų asmenybės bruožų, Subjektyviai Vertinamo Transformacinio Vadovavimo Stiliaus, Darbo Motyvacijos Ir įsipareigojimo Organizacijai sąveikos Modelis. PSY 2010, 41, 50-67.