(1)
Domanskaitė-Gota V.; Gailienė D.; Kazlauskas E. Potrauminio Streso Sutrikimą turinčių Lietuvos Afganistano Karo Veteranų trauminės Patirties Ir potrauminės Simptomatikos ryšys. PSY 2009, 39, 7-18.