(1)
Skruibis P.; Kazlauskas E.; Gailienė D. Nevilties Lygis, Nuostatos savižudybių atžvilgiu Ir Suicidinė Rizika. PSY 2008, 37, 26-43.