(1)
Breidokienė R.; Jusienė R. Vaiko Temperamento Ir Motinos Elgesio Su Vaiku Strategijų reikšmė keturmečių gebėjimams atidėti Malonumą. PSY 2014, 49, 100-114.