(1)
Poškus M. S.; Kairys A.; Liniauskaitė A.; Žukauskienė R. „Jūsų NEO išvada“: Validus Ir Barnumo Efektu grįstas grįžtamojo ryšio Suteikimo būdas?. PSY 2014, 49, 44-59.