(1)
Jusienė R.; Raižienė S. Ikimokyklinio amžiaus Vaikų Emocijų Ir Elgesio Sunkumų Vertinimas CBCL / 1½-5 Ir C-TRF Diagnostikos Kriterijais (DSM) pagrįstomis skalėmis. PSY 2006, 34, 44-56.