(1)
PÅ«ras D.; Povilaitis R.; StanislavovienÄ— J. Skurdas Kaip Rizikos Veiksnys Psichikos Sveikatos Problemoms Atsirasti. PSY 2003, 28, 50-64.