(1)
Stanikūnas R.; Vaitkevičius H.; Švegžda A.; Daugirdienė A. Adaptacijos įtaka Vaizdo Orientacijos erdvėje Suvokimui. PSY 2003, 28, 42-49.