(1)
Daugirdienė A.; Vaitkevičius H. Stimulo Erdvinių Savybių Ir stebėjimo trukmės įtaka Spalvos Pastovumui. PSY 2001, 24, 48-57.