(1)
Breidokienė R.; Jusienė R. Savireguliacija Ankstyvoje vaikystėje: Sampratos Problematika. PSY 2012, 46, 27-44.