(1)
Auryla V.; Žukas V. Iš Lietuvių Pedagogikos Istorijos (K. Nezabitausko Elementorius „Naujasis skaitymas...“). PSY 1962, 2, 113 - 121.