(1)
Gailienė D.; Knabikienė G.; Asminavičiūtė R. Suicidinės Rizikos Psichodiagnostinio įvertinimo galimybės. PSY 1990, 10, 3-13.