(1)
Kairys A.; Jurkuvėnas V. Psichologijos Mokslo Raidos Lietuvoje Kiekybiniai atspindžiai žurnalų „Lietuvos TSR aukštųjų Mokyklų Mokslo Darbai. Pedagogika Ir psichologija“ Ir „Psichologija. Mokslo darbai“ 1962–2015 Metų Straipsniuose. PSY 2015, 52, 91-105.