2017 56 P. (2018). Naujienos. Psichologija, 56, 79-80.