Grigutytė N., Raižienė S., Pakalniškienė V., & Povilaitis R. (2018). Lietuvos vaikų naudojimosi internetu 2010 ir 2018 metais ypatumų palyginimas. Psichologija, 58, 57-71. https://doi.org/10.15388/Psichol.2018.3