Žukauskaitė I., Bagdžiūnienė D., & Rekašiūtė Balsienė R. (2019). Darbuotojų profesinio saviveiksmingumo, struktūrinio įgalinimo ir įsitraukimo į darbą sąsajos. Psichologija, 59, 37-52. https://doi.org/10.15388/Psichol.2019.3