Raižienė S., & Pakalniškienė V. (2019). Vaikų (ne)dalyvavimas elektroninėse patyčiose ir emociniai bei elgesio sunkumai. Psichologija, 60, 72-85. https://doi.org/10.15388/Psichol.2019.10